Bola zlatá tehlička v rukách Miloša Zemana na fotografii počas delenia zlatých rezerv federácie, naozaj zlatá? Koľko vážil celkový náklad zlatých tehličiek, ako boli prevezené do Banskej Bystrice a kde boli umiestnené?

Načo vlastne máme Národnú banku Slovenska a ako nám poslúžila počas prvej republiky, v pohnutých časoch Slovenského národného povstania, pri zrode samostatnosti a pri prijatí eura? Na všetky tieto ale aj ďalšie otázky odpovie februárová Bystrická hodinka.

Pri príležitosti 25. výročia Národnej banky Slovenska otvoríme jej tajuplné dvere a prednášajúci Jozef Kreutz nájde odpovede aj na otázky, ktoré ste sa doteraz neodvážili položiť. Dozvieme sa zaujímavosti zo stavby budovy filiálky Národnej banky československej v Banskej Bystrici, ktorá sa uskutočnila  v rokoch 1930 až 1932. Pozrieme sa aj do obdobia a dôležitosti banky počas SNP, ale aj na Akciu AURORA, počas ktorej sa delili majetky Československej federatívnej republiky.

Na Bystrickej hodinke sa stretneme vo štvrtok 15. februára o 18.00 h v Národnom dome.  Podujatie Bystrická hodinka organizuje o.z. Banskobystrický okrášľovací spolok (www.bbos.sk), s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica, Komunitnej nadácie Zdravé mesto a darcov na podujatí Live Funding Banská Bystrica 2017 a o.z. Erika Karová.