Jarné obdobie je v čase suchého a teplého počasia charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov je aj v dôsledku toho, že občania, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia porušujú predpisy o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov, pričom sa požiare často krát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok.

oheň - vypaľovanie trávy, hasiči (HaZZ BB)Nezriedka sa takéto vypaľovanie skončí tragicky – usmrtením alebo zranením osôb. V roku 2012 bolo na území Banskobystrického kraja zaznamenaných 1471 požiarov v prírodnom prostredí s celkovou priamou škodou 426 630 €. Pri vypaľovaní trávnatých porastov bola v dôsledku tejto činnosti a vplyvom poveternostných podmienok usmrtená 90 ročná žena z okresu Brezno a ďalšie 4 osoby boli zranené.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v prírodnom prostredí v predchádzajúcich rokoch bolo zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, fajčenie a úmyselné zapálenie. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pobytu detí v prírode, ktoré by nemali zostať bez dozoru. Je potrebné neustále pamätať na to, že aj najmenšia nepozornosť – odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka môže spôsobiť rozsiahle požiare lesov, lúk či hájov, ktoré spôsobujú nielen veľké finančné ale aj ekologické škody.

Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ zákon, za čo môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 331 €, právnickej osobe a fyzickej – podnikateľovi pokuta do výšky 16 596 €.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje aj turistov, že oheň možno zakladať len na určených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho uhaseniu pri odchode z tohto miesta.