V piatok 15. januára sa v Dome kultúry v obci Hronec konalo podujatie s názvom „Hasiči Hasičom 2015“, ktoré organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica.

Obr.10Slávnostného oceňovania, na ktorom boli udelené viaceré ocenenia za výnimočné činy na úseku ochrany pred požiarmi, sa zúčastnil starosta obce Hronec Bohuslav  Nemky, prezident DPO SR Ladislav Pethö, riaditeľ odboru riadenia hasičských jednotiek Prezídia HaZZ plukovník Marian Drítomský, riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ plukovník Stanislav Celleng ako aj riaditelia okresných riaditeľstiev HaZZ a riaditelia okresných výborov DPO SR Banskobystrického kraja a ďalší hostia.

Z množstva nominácií bolo ocenenie v kategórii zásahová činnosť jednotlivca udelené pánovi Jánovi Skarbovi z DHZ Svätý Anton, ktorý po páde muža z lešenia poskytol postihnutému prvú pomoc a privolal záchranné zložky.

Obr.02V kategórii zásahová činnosť kolektívu bolo ocenenie udelené príslušníkom HaZZ z hasičskej stanice v Modrom Kameni, hasičskej stanice v Pliešovciach a operačnému dôstojníkovi Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici kapitánovi Jozefovi Fekiačovi za záchranu ľudského života pacienta so srdcovocievnym ochorením, ktorého záchranná zdravotná služba prepravovala z Veľkého Krtíša do Banskej Bystrice počas  snehovej kalamity. Okrem zásahovej činnosti boli udelené aj ocenenia za preventívno-výchovne pôsobenie Gabriele Jakubecovej – členke DHZ Jelšava, ktorá dlhoročne pracuje ako vedúca mladých hasičov v krúžkovej činnosti a kolektív príslušníkov oddelení požiarnej prevencie pod vedením nadporučíčky Jany Dubajovej za rozvoj preventívno-výchovného pôsobenia na základných školách v Banskobystrickom kraji.

Obr.09Nepovšimnuté neostali ani športové výkony, ktoré dosiahli príslušníci HaZZ a členovia DPO SR v roku 2015. V tejto kategórií boli ocenenia udelené majorovi Dušanovi Fodorovi, nadporučíkovi Ivanovi Pendziviatrovi, nadporučíkovi Štefanovi Gašperíkovi a rotmajstrovi Marekovi Pendziviatrovi, ktorí sa zúčastnili pochod „NONSTOP 70 km“, súťažnému družstvu z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom za tretie miesto 3. miesto na „XII. ročníku súťaže o Putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo hasičov záchranárov“ v Humennom, súťažnému družstvu dorasteniek DHZ Budča za druhé miesto na Majstrovstvách SR dobrovoľných hasičských zborov, súťažnému družstvu žien DHZ Budča za vytvorenie nového Slovenského rekordu v štafete žien na 400 metrov, práporčíkovi Ľubomírovi Považanovi z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene za 3. miesto na súťaži  TFA Slovakia 2015.

V kategórii M-40, poručíkovi Ľubomírovi Lörinčíkovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Lučenci za reprezentáciu na XI. ročníku Majstrovstiev sveta v hasičskom športe v Petersburgu v Rusku. Ocenenie za reprezentácia kraja bolo udelené aj Patrikovi Ďurišovi za 1. miesto na celoslovenskom kole výtvarnej súťaže detí a mládeže a Jánovi Kubišovi za 1. miesto na celoslovenskom kole literárnej súťaže detí a mládeže

Obr.04Ocenenie za významný prínos v oblasti ochrany pred požiarmi bolo odovzdané pánovi plukovníkovi Pavlovi Pecníkovi. Ocenenie získal ako zakladateľ mimoriadnych hasičských aktivít v Banskobystrickom kraji. Ocenenie patrí aj kolektívu Dobrovoľného hasičského zboru a Obecného hasičského zboru Gemerská Ves za obnova činnosti DHZ v obci a za svojpomocnú rekonštrukciu nevyužívanej kotolne na hasičskú zbrojnicu. Osobitné ocenenie za dlhoročnú podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici bolo udelené plukovníkovi Františkovi Menclovi – riaditeľovi Krajského riaditeľstva Hasičského záchranného sboru Českej republiky Královehradeckého kraje a plukovníkovi György Bereczovi – riaditeľovi úradu Katastrof župy Nograd z Maďarska.