Memoriál Pavla Snopka a Jozefa Dobríka, Hasici, Banská Bystrica, 5.9.2013Vo štvrtok 5. septembra sa na Námestí Slobody v Banskej Bystrici konal XVI. ročník Memoriálu Pavla Snopka a Jozefa Dobríka vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, ktorý organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici v spolupráci s Okresným riaditeľstvom HaZZ v Banskej Bystrici.

Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutočnilo za prítomnosti predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku, primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu, prezidenta HaZZ plukovníka JUDr. Alexandra Nejedlého a riaditeľov odborov prezídia HaZZ, zahraničných delegácií z Českej republiky z Královehradeckého kraja a z Maďarskej republiky zo župy Nograd, pozostalých rodín ako aj ďalších predstaviteľov štátnej správy a spolupracujúcich partnerov.

Na štart XVI. ročníka memoriálu sa postavilo celkovo 8 súťažných družstiev z Okresných riaditeľstiev HaZZ Banskobystrického kraja a družstvo z Královehradeckého kraja, územného odboru Jičín a maďarské družstvo zo župy Nograd z hasičskej stanice v meste Balassagyarmat.

Na 1. mieste sa umiestnilo súťažné družstvo z OR HaZZ v Lučenci so ziskom 424 bodov, na 2. mieste súťažné družstvo z OR HaZZ v Banskej Bystrici so ziskom 420 bodov
a na 3. mieste súťažné družstvo z HZS Královohradeckého kraja, územný odbor Jičín so ziskom 414 bodov.

Memoriál Pavla Snopka a Jozefa Dobríka, Hasici, Banská Bystrica, 5.9.2013Zahraničné delegácie spolu s prezidentom HaZZ plukovníkom JUDr. Alexandrom Nejedlým počas dňa absolvovali aj slávnostné prijatie u primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu na radnici a zúčastnili sa na pietnom akte položenia vencov pri pamätnej tabuli na pamiatku zosnulým hasičom vo vestibule OR HaZZ v Banskej Bystrici.

Široká verejnosť mala okrem možnosti sledovať prácu profesionálnych hasičov pri vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel aj možnosť prezrieť si statickú ukážku hasičskej techniky, techniky Policajného zboru a spoločnosti Česmad Slovensko.