Pätnásť mestských, dve cirkevné a tri súkromné základné školy na území Banskej Bystrice privítajú v septembri svojich nových žiakov. Najskôr ich však musia rodičia na povinnú školskú dochádzku zapísať. Túto povinnosť majú rodičia všetkých detí, ktoré do 1. septembra dovŕšia 6 rok veku. Na žiadosť rodiča, doporučenie lekára alebo materskej školy môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade nástupu na povinnú školskú dochádzku. Vždy s tým musí rodič – zákonný zástupca súhlasiť.

Mestská základná škola v Podlaviciach (foto: http://zsgastanbb.edupage.sk/)

Rodič môže zapísať svoje dieťa na ktorúkoľvek základnú školu, avšak podľa zákona by to mala byť škola z obvodu, v ktorom býva – spádová škola. Zákon to odporúča, ale neprikazuje, rodičia si preto môžu vybrať ľubovoľnú školu, ale musia o tom informovať riaditeľa danej spádovej školy.

Pri zápise si so sebou nezabudnite občiansky preukaz a rodný list dieťaťa, respektíve jeho overenú kópiu. Niektoré súkromné školy si svojich budúcich žiakov vyberajú.

Prinášame vám harmonogram zápisov na všetkých banskobystrických základných školách:

Mestské školy

Súkromné školy

ZŠ Fantázia, Magurská 16 – 25. a 26. januára.

ZŠ Dráčik, Mládežnícka 51 – 27. januára a 10. februára v čase od 16.00 – 19.00 h.

ZŠ U Filipa, Bakossova 5 – 25. a 26. januára v čase od 14.00 – 18.00 h.

Cirkevné školy

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Nám. Štefana Moysesa 23 – Rímskokatolícka cirkev –  31. januára od 10.00 do 16.00 h a 7. februára od 14.00 do 17.00 h.

Základná škola Narnia, Okružná 2 – Zbor cirkvi bratskej – 31. januára 7.30 – 16.00 h