Medzi základnými školami obstála najlepšie ZŠ Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici.

DCIM100MEDIABanskobystrické školy obstáli dobre v hodnotení Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). V rebríčku gymnázií sa najlepšie v kraji umiestnilo Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského a v celoslovenskom rankingu obsadilo 20. miesto.

INEKO už začiatkom roka zverejnilo tabuľku najlepších základných škôl, kde 1. miesto v rámci Slovenska obsadila Základná škola Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici.

Metodika INEKO pri zostavovaní rebríčkov berie do úvahy iba výsledky žiakov (testovanie deviatakov, maturitné výsledky) a nemeria kvalitu výučby.  Do úvahy sa rátajú aj mimoriadne výsledky napríklad v olympiádach žiakov, v prípade stredných škôl uplatnenie absolventov.

Banskobystrický kraj – gymnáziá

Názov školy Adresa Obec Hodnotenie
(0 – 100)
1 Gymnázium J.G.T. J.G.Tajovského 25 Banská Bystrica 66,2
2 Gymnázium M.R. J. Kollára 2 Žiar nad Hronom 64,4
3 Gymnázium B.S.T. Haličská cesta 9 Lučenec 60,4
4 Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec 59,7
5 Gymnázium Ľ.Š. Hronská 3 Zvolen 57,6
6 Gymnázium Štúrova 849 Detva 57,4

Banskobystrický kraj – SOŠ

Názov školy Adresa Obec Hodnotenie
(0 – 100)
1 Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno 70,4
2 Obchodná akadémia Malinovského 1 Brezno 69,1
3 Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec 68,0
4 Spojená škola – OA Štúrova 848 Detva 67,4
5 SPŠ J.M. Hurbanova 6 Banská Bystrica 67,1
6 Stred. zdravot. škola Lúčna 2 Lučenec 65,2
7 Škola úžit.výtvarníctva P. Križku 4 Kremnica 64,0
8 Súkr.stred.umel.škola Kyslá 214 Hodruša – Hámre 63,0
9 Obchodná akadémia J.G.Tajovského 25 Banská Bystrica 62,7
10 Stredná zdravot. škola J.G.Tajovského 24 Banská Bystrica 62,3
11 SPŠ stavebná Kremnička 10 Banská Bystrica 61,5
12 SOŠ lesnícka Akademická 16 Banská Štiavnica 61,0
13 Obchodná akadémia K. Mikszátha 1 Rimavská Sobota 60,2

Banskobystrický kraj – základné školy

Názov školy Adresa Obec Hodnotenie
(0 – 100)
1 Základná škola SSV Skuteckého 8 Banská Bystrica 78,0
2 Základná škola Hrnčiarska 1 Zvolen 52,8
3 Základná škola s MŠ Školská 622 Brusno 52,3
4 Základná škola Petra Jilemnického 2 Zvolen 52,1
5 Základná škola J.A.Komenského 7 Revúca 50,6
6 Základná škola Komenského 34 Polomka 50,4
7 Základná škola Školská 15 Nová Baňa 50,1
8 Základná škola Štúrova 12 Detva 50,0
9 Základná škola M. Rázusa 3 Zvolen 49,3
10 Základná škola Spojová 14 Banská Bystrica 48,0
11 Základná škola s MŠ A. Kmeťa 1 Žiar nad Hronom 47,7
12 Základná škola Hviezdoslavova 1 Revúca 45,2
13 Základná škola A. Bernoláka 20 Detva 45,2
14 Základná škola s MŠ Štúrova 70 Kokava nad Rimavicou 44,7
15 Základná škola Radvanská 1 Banská Bystrica 44,5
16 Základná škola Školská 482 Hliník nad Hronom 43,8
17 Základná škola Ďumbierska 17 Banská Bystrica 43,6
18 Základná škola Školská 1 Fiľakovo 43,5
19 Základná škola Haličská cesta 8 Lučenec 43,3
20 Základná škola s MŠ Župkov 18 Župkov 43,2
21 Základná škola Školská 4 Selce 43,1
22 Základná škola Školská 604 Heľpa 43,0
23 Základná škola Hlavná 1 Pohronská Polhora 42,8
24 Základná škola s MŠ Nám.Štefana Moysesa 23 Banská Bystrica 42,4
25 Základná škola P. Križku 8 Kremnica 42,3
26 Základná škola Golianova 8 Banská Bystrica 41,9