Mesto oslovuje minimálny zákonom stanovený počet troch firiem pri prieskume trhu. Prednosta tvrdí, že výber firiem je obmedzený, lebo spoločnosti nie sú ochotné po neúspechu opäť predkladať cenové ponuky.

Pri zákazkách s nízkou hodnotou využíva mesto prieskum trhu. Zákon prikazuje osloviť minimálne tri firmy. Mesto ide podľa zákonného minima, napriek tomu, že v Banskej Bystrici pôsobia stovky živnostníkov a podnikateľov, ktorí by boli schopní zákazky realizovať.

Miroslav-Rybár
Prednosta mestského úradu Miroslav Rybár.

Prednosta Mestského úradu Miroslav Rybár argumentuje, že firmy nie sú ochotné predkladať cenové ponuky, pokiaľ nie sú úspešné. „Pri možnosti rozšírenia počtu oslovovaných firiem pre prieskumy je potrebné brať do úvahy aj fakt, že je pre ne časovo aj finančne náročné pripravovať kalkulácie. Z našich skúseností vyplýva, že spoločnosti, ktoré nám viackrát predložia neúspešné ponuky, už nie sú ochotné mestu pripravovať ďalšie kalkulácie. Neúspešnými sa stávajú najmä z dôvodu, že ich cenové ponuky sú vyššie oproti konkurencii,“ tvrdí prednosta.

BBonline.sk ešte v januári tohto roka informovalo o tom, že o zákazky s nízkou hodnotou sa uchádzajú politickí podporovatelia primátora Petra Gogolu z komunálnych volieb 2010. Na základe infozákona sme si vyžiadali zoznam oslovených uchádzačov, ktorí robili spomínaným firmám konkurenciu.

Ukázalo sa, že častokrát sú firmy na seba personálne a politicky prepojené. Príkladom je spoločnosť ANIS-BB, kde je konateľom Ľudovít Szilágyi (okresný predseda Most-Híd). V siedmich prípadoch, kedy predložili najvýhodnejšiu ponuku, im štyrikrát robila konkurenciu firma Projekt Stav PP, trikrát Polastav Plus a trikrát MF Invest Group. Taktiež aj v ďalších prípadoch, kde boli úspešné firmy Polastav Plus a MP Stav Plus, boli ako ich konkurenti práve vyššie spomínané podnikateľské subjekty.

vencovisko
Pri realizácii venčoviska pre psov v Sásovej boli oslovené taktiež iba tri firmy.

Tie sú pritom na seba personálne prepojené. Konateľom ANIS-BB je Ľudovít Szilágyi, konateľom Projekt Stav PP je Milan Paprčka a obidve tieto osoby sú spoločníci a konatelia vo firme MP Stav Plus. Konateľom MF Invest Group je Branislav Ferko a ten vystupuje spoločne v ďalších firmách s Paprčkom.

Podobné prípady sa vyskytujú aj pri firme RESSAN, kde pôsobí Stanislav Rajnoha. Ten bol v čase komunálnych volieb v roku 2010 miestnym predsedom SDKÚ-DS. V súčastnosti už členom SKDÚ-DS nie je, keďže miestny zväz bol v roku 2011 rozpustený prezídiom strany a Rajnohovi neobnovili členstvo. Jedným z dôvodov v rozkole miestnych štruktúr malo byť, že Rajnoha pred komunálnymi voľbami podporoval Gogolu a nie kandidáta strany Martina Baníka. Ten sa nakoniec vzdal kandidatúry v prospech súčasného primátora.

Mesto oslovilo spoločnosť RESSAN v sledovanom období 11-krát, z toho 9-krát bola firma úspešná. V prieskumoch trhu sa ako ich konkurenti opakovali tie isté firmy. V piatich prípadoch to boli Stavby TS z Horných Pršian, v štyroch OKB Plus a živnostník Ing. R. Šuhajda, v troch prípadoch spoločnosť STAVTIP.

mestský-úrad1V tomto prípade sa vynára podozrenie zo straníckeho prepojenia. Konateľom Stavby TS je Teodor Škrabský, ktorý v roku 2010 kandidoval na funkciu starostu obce Horné Pršany za koalíciu Most-Híd, SDKÚ-DS. Konateľom STAVTIP je zase Ivan Túry, člen SDKÚ-DS v Selciach.

V júni 2012 vyhrala firma RESSAN zákazku na opravu strešnej krytiny altánku Medokýša Štiavničky. V prieskume trhu bol okrem RESSANu, kde figuruje Stanislav Rajnoha oslovený aj živnostník Ján Rajnoha. Obidva subjekty mali sídlo na rovnakej adrese.

Primátor trvá na svojom stanovisku z februára tohto roka. Zákon nebol porušený, preto nemá dôvod konať. „Ako primátor mesta Banská Bystrica si nie som vedomý žiadneho pochybenia vo verejnom obstarávaní. Priebeh verejného obstarávania má vo svojej kompetencii samostatný odbor na Mestskom úrade,“ znie stanovisko Petra Gogolu.

Dodržiavaním zákonného nariadenia argumentuje aj prednosta. Ten nevidí dôvod, aby boli niektoré firmy diskriminované kvôli politickej orientácii. „Odmietam akékoľvek podozrenie zo zvýhodňovania respektíve znevýhodnenia spoločností politických podporovateľov alebo oponentov. Od nášho nástupu sa v dodávkach pre mesto vystriedalo množstvo firiem a tieto konkrétne boli v prípadoch, kde boli ich ponuky najvýhodnejšie, vybrané. Nepovažujem za správne diskriminovať niektoré firmy len preto, že majú napojenie na našich politických oponentov alebo podporovateľov,“ tvrdí Miroslav Rybár.

Podľa prednostu oslovujú firmy s dobrými referenciami. Čo považuje mestský úrad za dobré referencie, už nešpecifikoval. Niektoré zo spomínaných firiem vznikli iba v roku 2010, Polastav Plus má sídlo v paneláku na Tatranskej.

Na otázku, či mesto neplánuje zvýšiť transparentnosť včasným zverejňovaním zákaziek, tak aby sa mohli zapojiť aj firmy, ktoré nebudú priamo oslovené, odpovedal prednosta, že mesto tieto zákazky zverejňuje. Na stránke mesta sú však iba oznámenia o verejných obstarávaniach, o obchodných verejných súťažiach a predajoch, prenájmoch majetku. Zákazky s nízkou hodnotou sa tu nezverejňujú, dostupný je iba zoznam ukončených prieskumov trhu.

Poslanci sa zhodujú: Čím viac oslovených firiem, tým lepšie pre mesto

Oslovení poslanci mestského zastupiteľstva súhlasia, že všetko prebehlo v rámci zákona. Vidia však priestor na zlepšenie transparentnosti a vyvrátenie podozrení. „Počet troch firiem je zákonný. V prípade, že má mesto záujem stransparentniť tieto procesy, mohlo by v budúcnosti počet uchádzačov rozšíriť a ísť nad rámec zákona,“ hovorí Jakub Gajdošík, podpredseda klubu SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS.

mestske zastupitelstvoČo sa týka personálnych prepojení firiem, nedokáže posúdiť či sa jedná o úmysel alebo náhodu. „Pokiaľ by sa pán primátor chcel do budúcnosti zbaviť tieňa podozrenia, že na úrade sa darí firmám, ktoré sú personálne na neho prepojené, tak by mesto pri prieskumoch trhu takéto firmy nemalo oslovovať. Je to ale čisto v jeho kompetencii,“ dodáva Gajdošík.

Podľa Pavla Katreniaka by väčší počet oslovených firiem mohol mestu pomôcť. „Čím väčšia variabilita oslovených firiem, tým pre objednávateľa zákazky, v tomto prípade pre mesto, lepšie. Rozumiem aj tomu, ak sa úrad obracia viac na banskobystrické spoločnosti.  Do istej mieri dokážem pochopiť, ak kvalitné, lacné a slušné subjekty dostávajú informáciu o zákazke opakovane. Lenže ak sa dookola oslovujú tie isté či prepojené firmy, tak to je zle a bude z toho hrmieť,“ hovorí predseda klubu Banskobystrická alternatíva.

Martin Turčan si myslí, že dôležitá je najmä kvalita dodávaných služieb, tovarov a prác. „Nepovažujem za netransparentné ak sa firmy pri dodávke služieb, tovarov a prác opakujú. Zákon to umožňuje. Nie je nikde dané, že sa musia striedať. Skôr ma zaujíma, či sú vysúťažené ceny opodstatnené, či dodávané služby, tovary a práce sú v skutočnosti aj dodané,“ hovorí predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS. „Bohužiaľ, musím skonštatovať, že s kvalitou dodaných prác a služieb nie sú dobré skúsenosti. Samotní ľudia to vedia najlepšie vyhodnotiť, či práce zodpovedajú tej cene a kvalite ako mali byť dodané. Tu by bolo vhodné vytvoriť dostatočne veľký tlak aj zo strany ľudí,“ dodáva Turčan s tým, že poslanci a mestskí úradníci nemôžu mať oči všade.

Priestor na zlepšenie transparentnosti vidí Turčan v novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorá platí od 1. júla. „Malo by to pomôcť, už nebude iba na úradníkovi, ktorý rozhodne koho osloví. Aj samotní podnikatelia sa budú môcť prihlásiť, bez toho, aby ich musel niekto k tomu vyzvať,“ povedal Turčan na záver.

Prieskum trhu Banská Bystrica (nezahrňuje všetky zrealizované prieskumy trhu, iba vybrané zákazky)