Firmy okresného predsedu Most-Híd a bývalého miestneho predsedu SDKÚ-DS získali v minulom roku na mestskom úrade dovedna devätnásť zákaziek. Podľa prednostu Rybára rozhodovala ponúknutá cena a nie politická príslušnosť

Spoločnosť AnisBB zrealizovala minulý rok pre mesto Banská Bystrica desať zákaziek v hodnote viac ako 44-tisíc eur. Majiteľom a  konateľom spoločnosti je Ladislav Szilágyi, okresný predseda politickej strany Most-Híd. Tá pred komunálnymi voľbami v roku 2010 od začiatku podporovala súčasného primátora Petra Gogolu. Firme AnisBB sa po zvolení nového primátora začalo na mestskom úrade dariť. Kým za predchádzajúceho vedenia nedostali ani jednu zákazku, v tomto volebnom období ich bolo šestnásť v celkovej hodnote 71 285 eur. Týkali sa najmä menších stavebných úprav materských škôl a dodávky hygienického tovaru pre mestský úrad.

Úspešná bola pri prideľovaní zákaziek aj firma RESSAN, ktorej konateľom je Stanislav Rajnoha, bývalý okresný miestny predseda SDKÚ-DS. V čase komunálnych volieb bol na čele miestnych štruktúr strany. Aj keď SDKÚ-DS nominovala svojho vlastného kandidáta Martina Baníka, podpora Rajnohu bola vlažná a predseda sa nezúčastnil ani na predvolebnej tlačovke kandidáta strany. Ako je všeobecne známe, tesne pred voľbami sa Martin Baník vzdal kandidatúry v prospech súčasného primátora. Následne došlo v strane k rozpusteniu miestneho zväzu a Rajnohovi nebolo obnovené členstvo v SDKÚ-DS. Aj keď spoločnosť RESSAN existuje od roku 2002, zákazky na mestskom úrade začala dostávať až teraz. V minulom roku vyfakturovala deväť menších stavebných prác v celkovej hodnote 45 565 eur.

Primátor Peter Gogola k podnikaniu svojich politických podporovateľov zaujal krátke stanovisko. „Nie som si vedomý žiadneho pochybenia vo verejnom obstarávaní. Detaily ja zo svojej pozície neskúmam a ani do nich nezasahujem,“ reagoval primátor.

Rybár: Od nášho nástupu sa vystriedalo množstvo firiem

Všetky objednávky spadali do kategórie zákaziek s nízkou hodnotou. V prípade, že hodnota objednaných tovarov a služieb nepresiahne viac ako 10 000 eur resp. hodnota prác nie je viac ako 20 000 eur, mesto nemusí vyhlasovať súťaž. Stačí mu osloviť troch potencionálnych dodávateľov, ktorí predložia ponuku. Z nich sa vyberie najvýhodnejšia. Práve cena mala byť hlavným faktorom, ktorý rozhodol v prospech firiem Ressan a AnisBB. „Od nášho nástupu sa v dodávkach pre mesto vystriedalo množstvo firiem a tieto konkrétne boli v prípadoch, kde boli ich ponuky najvýhodnejšie, vybrané. Nepovažujem za správne diskriminovať niektoré firmy len preto, že majú napojenie na našich politických oponentov alebo podporovateľov. Sú typy dodávok, kde dodnes pôsobia firmy, ktoré s mestom spolupracovali už za minulých primátorov, pretože sa spolupráca s nimi ukázala ako efektívna,“ reagoval v stanovisku prednosta metského úradu Miroslav Rybár.

Realitou je, že úrad pri výbere dodávateľa oslovuje minimálne množstvo uchádzačov – troch. Na otázku, či považuje takýto počet za dostatočný a na základe akých kritérií vyberá firmy do prieskumu trhu, prednosta odpovedal: „Mesto pri zákazkách z nízkou hodnotou oslovuje spoločnosti s dobrými referenciami. Pri možnosti rozšírenia počtu oslovovaných firiem pre prieskumy, je potrebné brať do úvahy aj fakt, že je pre ne časovo aj finančne náročné pripravovať kalkulácie. Z našich skúseností vyplýva, že spoločnosti, ktoré nám viackrát predložia neúspešné ponuky, už nie sú ochotné mestu pripravovať ďalšie kalkulácie.“

Zdroj z prostredia stavebníctva hovorí, že oslovenie troch uchádzačov vytvára priestor pre manipuláciu. „Stretol som sa s prípadmi, kedy vopred určená firma obvolala ďalšie dve firmy a tie jej robili komparz v súťaži. Bohužiaľ taká je slovenská realita,“ povedal zdroj, ktorý nechce byť menovaný.

Konflikt záujmov na mestskom úrade?

V prípade spoločnosti RESSAN púta pozornosť aj fakt, že bývalá konateľka firmy Ingrid Žilincová pracuje na mestskom úrade. A to na Oddelení investičnej výstavby, ktoré sa venuje ako z jeho názvu vyplýva – investíciám. Napríklad aj projektu venčoviska pre psov v Sásovej, ktorého realizáciu za viac ako 15-tisíc eur zabezpečovala práve firma RESSAN. Prednosta tvrdí, že od septembra, kedy Žilincová na úrad nastúpila, jej bývalá firma žiadnu zákazku nedostala. „Pani Žilincovú sme spoznali v rámci spolupráce mesta so spomenutou spoločnosťou ako zodpovednú osobu znalú oblasti. Oslovili sme ju s ponukou práce v prospech mesta, pričom našou podmienkou bolo vzdanie sa výkonu funkcie konateľky v tejto spoločnosti. Od jej nástupu do funkcie v polovici septembra nebola táto spoločnosť vybraná v rámci žiadneho obstarávania,“ reagoval prednosta. RESSAN však aj po jej nástupe realizoval ešte jednu zákazku. V priamom zadaní firma robila demontáž poškodeného stropu v jednom z mestských nájomných bytov.

Prednosta Miroslav Rybár si myslí, že mesto postupovalo najefektívnejším spôsobom a nevidí dôvod vyvodzovať personálne dôsledky. „Personálne dôsledky by som mohol vyvodzovať v prípade, ak by tieto spoločnosti nezískali zákazky v súlade so zákonom alebo by odvádzali nekvalitnú prácu. Ak tieto spoločnosti pracujú v pre nás najvýhodnejších cenách, nemôžem nikoho karhať,“ dodal na záver Rybár.