Cikkerova sieň historickej Radnice sa v stredu popoludní stala dejiskom osláv nedávneho Dňa učiteľov. Pri tejto príležitosti zároveň primátor mesta Peter Gogola ocenil tridsiatich pedagógov za mimoriadne zásluhy a prínos vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

foto_3„Učiteľ bude vždy ten, ktorý v spoločnosti vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“  Aj týmito slovami známeho učiteľa národov Jána Amosa Komenského sa prítomným hosťom prihovoril primátor Peter Gogola vo svojom  príhovore. Pedagógom zaželal veľa síl a trpezlivosti v každodennej praxi, dostatok energie pri zvládaní detských individualít i posilnenie spoločenského uznania ich práce.

Na slávnostnom stretnutí mesto osobitne ocenila 30 pedagógov materských a základných škôl, predovšetkým za realizáciu prínosných a kreatívnych projektov, iniciatívnosť, novátorské postupy ako aj za zodpovedný prístup k práci.

Ocenenie získali pedagógovia:

Mgr. Ľubica Berkyová, ZŠ Jána Bakossa
Mgr. Elena Janecová, ZŠ Ďumbierska 17
Mgr. Helena Bendíková, ZŠ Ďumbierska 17
Mgr. Katarína Rusnáková, ZŠ J.G.T. Banská Bystrica
Bc. Viera Adamírová, ZŠ Golianova 8
Mgr. Katarína Barillová, ZŠ Golianova 8
Mgr. Anna Petrovičová, ZŠ Moskovská 2
Mgr. Eva Hudecová, ZŠ Pieninská 27
Mgr. Ivan Babiak, ZŠ Radvanská 1
Mgr. Miluša Volentierová, ZŠ Sitnianska 32
Mgr. Marta Čupková, ZŠ Spojová 14
Mgr. Anna Sárincová, ZŠ Spojová 14
Mgr. Elena Krajčiová, ZŠ SSV
Mgr. Ľubica Štubňová, ZŠ Trieda SNP 20
Mgr. Eva Beňačková, ZUŠ Jána Cikerra
Mgr. art. Martin Kašša, ZUŠ Jána Cikkera
Iveta Rašková, ZUŠ Jána Cikerra
Katarína Homolová, MŠ Karpatská 3
Mgr. Beáta Piliarová, MŠ na Lúčkach 2
Danica Roháčová, MŠ Horná 22
Mgr. Mária Šajgalová, MŠ Družby 2
Milota Chlumecká, MŠ Kremnička 22
PaedDr. Eva Šávoltová, MŠ 29. augusta 14
Mgr. Oľga Betková, MŠ Tulská 25
Mgr. Perla Snopková, MŠ Družby 2
Mgr. Iveta Sitková, MŠ Radvanská 28
Mgr. Katarína Horáková, MŠ Jilemnického 8
Milada Ursínyová, MŠ Sásovská cesta 21
Mgr. Ivana Navrátilová, MŠ Na Starej tehelni 7
Mgr. Ingrid Ďurčíková, MŠ Horná 22