Stredoslovenská galéria v júni 2019 získala ocenenie Galéria roka 2018. Cenu odovzdala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková riaditeľovi Stredoslovenskej galérie Marošovi Rovňákovi na slávnostnom ceremoniáli v Dvorane MK SR. 

O laureátoch každoročne rozhoduje odborná porota. Stredoslovenská galéria získala ocenenie za tri minuloročné projekty: reštaurátorský a prezentačný projekt Flache, Gwerk, Rutkay – Zreštaurované diela zo zbierky Stredoslovenskej galérie; výstavu UNITED WE STAND, Michal Moravčík a edukačnú výstavu „ Ako na umenie“ a špecializované sprievodné programy SSG ako súčasť novej stratégie vzdelávania galerijnej pedagogiky SSG.

Do projektu Flache, Gwerk, Rutkay Zreštaurované diela sme zaradili autorskú kolekciu 54 malieb troch maliarov medzivojnovej moderny: Júliusa Flacheho (1892 – 1967), Edmunda Gwerka (1895 – 1956) a Viliama Ruttkaya-Nedeckého (1892 – 1967). Výber tvorili prevažne dlhodobo nevystavované reprezentatívne maľby, ktoré z dôvodu poškodenia a zlej kondície zostávali uschované v depozitári. 

Zreštaurovanie bolo zhodnotené výstavou, ktorá sa konala v Stredoslovenskej galérii v B. Bystrici a jej repríza bola uvedená vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Výstava zreštaurovaných diel zachytávala obdobie ranej tvorby autorov po absolvovaní akademických štúdií, približne od 20. rokov 20. storočia, až po vrcholné práce, vytvorené na prelome tridsiatych rokov až do vojnových rokov. Prezentácia sa nečlenila chronologicky, ale podľa žánrov, ktoré zodpovedali prirodzenému dobovému zaujatiu umelcov – krajinou, sociálnym motívom, intímnymi zákutiami mestských vedút a obľúbených prostredí, portrétom a aktom. 

Výstava United We Stand, Michal Moravčík  súčasne prebiehala v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici |UNITED WE STAND| a v Novej synagóge Žilina |DIVIDED WE FALL|. Išlo o retrospektívny formát výstavy in memoriam s cieľom predstaviť prvý základný výskum celoživotnej tvorby tohto dôležitého slovenského umelca strednej generácie. Monografický rámec bol do istej miery poňatý autorsky kolektívne, s čím korešpondujú aj názvy oboch častí pomenované podľa Moravčíkovho diela By Uniting We Stand, By Dividing We Fall z roku 2005. Na realizácii výstavy sa autorsky podieľali umelci a autorovi blízki priatelia Dalibor Bača, František Demeter, Tomáš Džadoň, Jana Kapelová, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová, Martin Piaček. 

Oddelenie galerijnej pedagogiky SSG od roku 2016 zahájilo revitalizáciu a inováciu edukačného konceptu, metodiky a foriem práce s verejnosťou. Edukatívno-výstavným projektom „Ako na umenie…“ SSG pokračovala už 3. rok v oživení tradície tzv. „esteticko-didaktických výstav“, špecifického výstavného formátu, ktorý sa koncom 80-tych rokov zrodil práve v banskobystrickej galérii. Edukatívna výstava „Ako na umenie…“ predstavila autorské koncepcie šiestich súčasných vizuálnych umelcov (J. Gábor, M. Hnat, E. Hnatová, M. Mlynárčiková, N. Ružičková, P. Ševčík), spadajúce do oblasti participatívneho umenia, kedy sa návštevník z role diváka stával priamym, aktívnym spolutvorcom. Výstavou sa súčasne otvoril priestor na diskusiu týkajúcu sa otázok Ako na umenie? Ako sa k nemu priblížiť, naučiť sa ho vnímať a prijímať? Aké je jeho poslanie? Podľa čoho ho hodnotíme? a pod.