Tretí koncert medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi bude v stredu 17. augusta o 19.30 hod, v Katedrále sv. Františka Xaverského patriť originálnemu francúzskemu organistovi Geraudovi Guillemotovi.

Geraud fotoGeraud Guillemot pricestuje z francúzskeho Chaource, z regiónu Champagne. Zaujímavosťou bude, že Geraud na Slovensko pricestuje celkom nezvyčajne, a to na vlastnom karavane, v ktorom chce cestovať a spoznávať naše mestá a dedinky. Rovnako zaujímavým je aj životný príbeh Gerauda. Ten sa popri pôsobeniu v oblasti ekonomiky a financií venoval štúdiu hry na organe u renomovaných organistov a profesorov (Jean Wallet, Pierre Perdigon, Paul Coueffé). Vyučoval a viedol kurzy chrámových organistov v Annecy. Pôsobil na viacerých pozíciách organistov v Lyone, Isère, Cantal, Saint-Florentin, kde hrával na významných historických aj súčasných nástrojoch. V súčasnosti, od roku 2009 je titulárnym organistom v Kostole sv. Jána Krstiteľa Chaource, kde sa nachádza jeden z najvýznamnejších francúzskych barokových organov. V tomto chráme organizuje medzinárodný organový festival.

Ďalšou zaujímavosťou je, že Geraud sa pri zostavovaní svojho hudobného programu inšpiroval jednotlivými liturgickými obdobiami cirkevného roka. Svoj koncert začne dielami príznačnými pre advent. Zaznejú tri chorály Nun Kom, der Heiden Heiland od Pachelbela (1653-1706), Walthera (1684-1748) a Buxtehudeho (1637-1707). Koncert bude pokračovať skladbami typickými pre obdobie pôstu. Z týchto spomeňme aspoň Bachovu (1680-1750) kantátu č. 106: Aria tragica. Zaznie tiež dielo autora súčasnej tvorby Marcela Godarda (1902-2007): Verím, že môj Vykupiteľ žije (Je crois que mon Sauveur est vivant).

Nasledovať bude Veľkonočné obdobie so skladbami Buxtehudeho a Pachelbela. Špeciálnu časť koncertu nazval Geraud „La Priére“ – Modlitba. V nej sa poslucháči koncertu môžu tešiť na starú hudbu Homilia (1714-1785), Buxtehudeho a Bruna (1611-1679). Triumfálny záver koncertu bude predstavovať Bruhnsovo (1665-1697) Praeludium et Fuge g moll. A to všetko v nápaditých a originálnych prevedeniach francúzskeho organistu Gerauda Guillemota. à bientôt!