V sobotu 30. mája sa uskutočnil v Ľubietovej v poradí štvrtý  Ľubietovský banícky a hutnícky deň a slávnostné stretnutie siedmich kráľovských banských miest. Podujatie je pripomienkou slávnej histórie  slobodných kráľovských banských miest.

lubietova 2015 (17)V Ľubietovej bol pre návštevníkov pripravený bohatý program. Program sa začal o 10. hod, kedy sa uskutočnila slávnostná banícka bohoslužba v Rk. kostole sv. Márie Magdalény. Návštevníci baníckeho a hutníckeho dňa sa mohli ďalej zapojiť do historického sprievodu, pozrieť si starobylú výrobu železa a zliatiny či archeologické vykopávky Ľubietovského mestského hradu aj sa zabaviť s baníkmi a hutníkmi z baníckych spolkov a cechov Slovenska. Nechýbal však ani tradičný remeselný jarmok, mineralogická výstava či vystúpenia ľudovej hudby Tamburáši, či folklórneho súboru Varjab z Pukanca.

Ľubietová bola v stredoveku jedným zo siedmich banských miest. V 19. storočí sa obec nazývala po maďarsky Libetbanya. Ťažila sa tu najmä meď a po vyčerpaní ložiska aj železné a kobaltovo-niklové rudy. Obec je známa unikátnymi nálezmi minerálu libethenit, ktorý bol prvýkrát opísaný v Ľubietovej, a podľa ktorej dostal aj názov. Staré banícke časy si spolu s Ľubietovčanmi môžete pripomenúť práve na IV. Ľubietovskom baníckom a hutníckom dni.

[youtube i-4fAE8uGxs 640 390]