Od utorka je v Átriu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sprístupnená výstava Ladislava Zlatohlávka Pohľad cez objektív, ktorá je prierezom autorovej tvorby (krajinky, ľudová architektúra, prírodné krásy, fauna, flóra).

Zlatohlávek, rodák z Banskej Bystrice (1928-2010), aktívne pôsobil v Klube fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a vo Zväze slovenských fotografov. Fotografovaniu sa venoval od žiackych časov. Prešiel od čiernobielej snímky k farebnej. Za svoju tvorbu bol ocenený v rokoch 2001 a 2002 – získal čestné uznanie na výstave Umeleckej fotografie, ktorá sa konala v Ružomberku. Umiestnil sa na 3. mieste s fotografiou z Národného parku Muránska planina. V roku 2005 mu bol udelený čestný titul Autor zväzu slovenských fotografov. Bohatá je jeho kalendárová a pohľadnicová tvorba. Snímky so sprievodnými textami uverejňoval v časopise Krásy Slovenska, v turistických sprievodcoch a fotopublikáciách.

Výstava je príspevkom k pamiatke na tohto výnimočného človeka.

Návštevníci knižnice si môžu fotografie pozrieť do 22. augusta 2011.