Začína sa historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia zimného štadióna v Banskej Bystrici. Obchodná spoločnosť MBB a. s. podpísala vo štvrtok, 3. decembra zmluvu so zhotoviteľom stavebných prác, spoločnosťou INGSTEEL, spol. s. r. o.. Udialo sa tak na mediálnom brífingu v hlavnej hale na banskobystrickom Zimnom štadióne.

„Výsledky, ktoré dosahujú jednotlivci alebo športové kluby nás zaväzujú k tomu, aby sme šport v našom meste naďalej rozvíjali a vytvárali pre športovcov adekvátne prostredie. Veľmi ma teší, že nemalá investícia pomôže zmodernizovať kľúčové športovisko potrebné aj pre organizáciu EYOF 2022. Ďakujeme za podporu bývalej aj súčasnej Vláde SR. Urobíme maximum, aby sme vytvorili dôstojné miesto pre potreby a výchovu mladých hokejistov, ale aj trojnásobných hokejových majstrov či krasokorčuliarov,“ povedal na tlačovom brífingu primátor Ján Nosko.

V ústrety hokejovým klubom

Dôležitou informáciou je, že zhotoviteľ sa zaviazal dokončiť rekonštrukčné práce do desiatich mesiacov od prevzatia stavebného objektu, ktoré sa uskutoční v pondelok, 14. decembra. Extraligový hokej by sa tak mal na banskobystrickom zimáku môcť hrať od októbra 2021. Otázkou zostáva, či klub za takýchto podmienok udrží činnosť A-mužstva, keďže HC’05 Banská Bystrica zrejme nebude môcť užívať zimný štadión v letných mesiacoch pre potreby prípravy na budúcu sezónu.

Svoje obavy o budúcnosť seniorského hokeja vyjadrili aj členovia fanklubu baranov, ktorí vo vyjadrení na svojej stránke vyzvali kompetentných, aby prispôsobili priebeh rekonštrukcie potrebám A-mužstva baranov.

Mesto si uvedomuje, že stavebná činnosť ovplyvní aj fungovanie hokejových klubov. Preto v návrhu rozpočtu na rok 2021 okrem samotnej dotácie na prevádzku zimného štadióna počíta aj s poskytnutím dotácie pre hokejovú mládež vo výške 120-tisíc eur a seniorského hokeja v objeme 150-tisíc eur.

„Verím, že sa vytvorí dobrý tím a podarí sa nám splniť požiadavky a očakávania investora, športovcov a verejnosti. Všetci si uvedomujú, že hokejová sezóna sa začína v septembri. Zmluvný termín je o niečo dlhší, ale dali sme prísľub, že urobíme maximum, aby sa hokejistom umožnilo hrať v tom začiatku ako to všetci očakávajú. Treba si uvedomiť, že ide o rekonštrukciu štadióna, ktorý má už svoje roky a je možné, že sa niečo nájde, čo bude treba riešiť. Verím, že naše skúsenosti z predchádzajúcich rekonštrukcií štadiónov kolegovia zužitkujú,“ hovorí obchodný riaditeľ spoločnosti INGSTEEL, spol. s. r. o. Juraj Škorvánek.

Spoločnosť rekonštruovala aj zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, VIP priestory na zimnom štadióne v Poprade, športové centrum X-BIONIC AQUATIC SPHERE v Šamoríne, či futbalový štadión Akhmat Aréna v ruskom meste Grozny.

Už začiatkom novembra sa začali práce na dokončení statického zabezpečenia drevenej nosnej konštrukcie haly A a práce spojené  so zavedením kompletnej vzduchotechniky do oboch hál zimného štadióna vrátane priestorov, v ktorých predtým nebola. Vzduchotechnika vytvorí kvalitnejšie klimatické prostredie pre mrazenie ľadu,  zvýši jeho kvalitu a zníži náklady na jeho výrobu. Zároveň sa zabráni vytváraniu kondenzácie a oparu vo vnútri štadióna.  Klimatizácia umožní využívať zimný štadión aj počas letných mesiacov pri organizovaní kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Komfort fanúšikov sa výrazne zvýši

„Obe haly sa dočkajú obnovy nielen vnútorných priestorov, ale aj vonkajších fasád. V hale A dôjde k vybúraniu celej západnej tribúny, tzv. „béčko“, a vytvoreniu novej, s vyššou kapacitou. Jej sklon bude prispôsobený tak, aby bol výhľad na bránkovú čiaru zabezpečený z každého miesta na tribúne. Pod ňou vznikne centrálny vstup, vďaka ktorému sa prepoja vnútorné priestory severnej a južnej tribúny. Znamená to, že po rekonštrukcii sa budú môcť návštevníci pohybovať po celom štadióne bez toho, aby ho museli opustiť,“ hovorí o zásadných zmenách predseda predstavenstva MBB a. s., Dušan Argaláš.

„V zázemí pod západnou tribúnou pribudnú štyri nové rozľahlé šatne pre mladých hokejistov, nové centrálne sociálne zariadenia, fan shop a športový obchod, reštaurácia a piváreň s krytou terasou i brúsiareň korčúľ,“ dopĺňa Argaláš.

V pláne je výmena celej oblúkovej presklenej východnej fasády, ošetrenie strechy, rekonštrukcia toaliet pri VIP-ke i priestorov rolbárne, inštalácia efektného osvetlenia a ozvučenia, veľkoplošných LED obrazoviek, najmodernejších pružiacich mantinelov, ktoré zvýšia ochranu hokejistov pred zranením a pod. V okolí zimného štadióna budú upravené spevnené plochy.

„Chceli sme pristúpiť k architektonickému riešeniu tak, aby to nebola rekonštrukcia typu opravíme-zateplíme, ale chceli sme do toho vniesť aj nový vizuál. Spojiť historické s možnosťou niečoho moderného a nadčasového. Budeme sa tešiť, keď sa to podarí zrealizovať v podobe, ktorú sme pripravili a hlavný vstup bude symbolizovať akýsi vstup do ľadového chrámu, priestoru, kde sa odohrávajú zimné športy,“ dopĺňa autor projektu rekonštrukčných prác Vladimír Hladký.

Ide o historicky najväčšiu rekonštrukciu oboch hál banskobystrického zimného štadióna v očakávanom konečnom objeme 5,5 mil. eur. Stavebné práce a potrebné vybavenie budú okrem úverových zdrojov MBB a. s. financované aj vďaka dotácii Vlády SR vo výške 3,35 mil. eur, ktorú poskytla Banskej Bystrici v súvislosti s organizáciou Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022. Pred poskytnutím dotácie prešiel projekt rekonštrukcie aj posúdením Útvaru hodnoty za peniaze. Modernizáciou najstaršieho zimného štadióna na Slovensku vznikne o niekoľko mesiacov kvalitné športovisko spĺňajúce podmienky a trendy 21. storočia pre tréningovú a zápasovú činnosť hokejovej mládeže i dospelých.

Zimný štadión v Banskej Bystrici je najstarším prekrytým zimným štadiónom na Slovensku, ktorý v roku 2016 oslávil 50 rokov svojho prekrytia. Projektovanie zastrešenia prebiehalo v 1. polroku 1965, montáž v 2. polroku 1965 a sprístupnený bol v roku 1966, necelých 10 rokov od spustenia prevádzky umelo chladenej ľadovej plochy. V novodobej histórii prešla komplexnou prestavbou južná a severná tribúna, pod ktorými sa vybudovalo zázemia pre hokejistov a divákov. Rovnako prešiel rekonštrukciou aj chladiaci systém, ktorý vďaka pokrokovej technológii zabezpečuje ekonomicky efektívnejšie chladenie a výrobu kvalitnejšieho ľadu v obidvoch športových halách.