Ako každý rok, už v predvečer oficiálneho otvorenia Dní mesta a Radvanského jarmoku, mestom rozvoniavali klobásky, v prvých stánkoch ľudia nakupovali jarmočný tovar a niektoré kolotoče už rozkrúcali Bystričanov.

Pripomíname, že oficiálne sa Dni mesta začnú zajtra, kedy sa od 16-tej hodiny Ján Thurzo vyberie na cestu do Benátok, odkiaľ prinesie pod Urpín dôležitý patent – postup scedzovania medi, jej oddeľovania od striebra a tým zvýšenia jej hodnoty, ako aj zvyšovania množstva vyťaženej medi. Vďaka čomu sa Banská Bystrica a jej okolie v minulosti stalo veľmocou v ťažbe medi. Následne už prebehne oficiálne otvorenie 353. Radvanského jarmoku, Dní mesta pri príležitosti 755. výročia udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici a 13. Trhu ľudových remesiel.