Viac ako 300 pracovníkov vrátane mechanizácie a nákladných vozidiel sa v týchto dňoch podieľa na dokončovacích prácach výstavby rýchlostnej cesty R1 v úseku severného obchvatu Banskej Bystrice.

V uplynulom období klimatické podmienky stavebným prácam žičili, a tak sa práce realizovali na všetkých rozostavaných objektoch. „V rámci cestných objektov prebiehala montáž zvodidiel, prebiehalo dosvahovanie násypových telies a terénne úpravy plôch, realizovali sa odvodňovacie priekopy z prefabrikovaných žľabov. Na mostných objektoch sa začala realizácia obrusnej vrstvy. Pokračovala montáž zábradlí a zábradelných zvodidiel. Na vybraných mostoch boli vykonané hlavné a doplnkové prehliadky. Na protihlukových stenách pokračovalo osadzovanie hliníkových panelov a montáž krycích plechov. Práce ma oporných múroch sa vyznačovali realizáciou zábradlí,  zvodidiel, resp. zábradelných zvodidiel. V rámci informačného systému prebehla montáž rozvádzačov a sčítačov dopravy,“ zhrnula práce z posledného obdobia pre BBonline.sk Lenka Kubejová z útvaru komunikácie spoločnosti Granvia Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom stavby.

Všetkým Bystričanom je už na prvý pohľad jasné, že 5,7 kilometra dlhý úsek, ktorý sa stavia od druhej polovice roku 2009, už k svojmu definitívnemu dokončeniu veľa nepotrebuje. Zhotoviteľ však nechce nič uponáhľať: „Čo sa týka odovzdania severného obchvatu do predčasného užívania, to je podľa podmienok koncesnej zmluvy naplánované na koniec júla 2012,“ uviedla Kubejová.