Už 39. ročník tradičných pretekov v jazde na krniach hostila obec Turecká. Napriek tomu, že v rovnakom termíne sa uskutočnili aj preteky psích záprahov na Králikoch v dedine pod vrchom Krížna sa zišlo niekoľko stoviek priaznivcov tradičnej slovenskej zábavy. Tých hostili domáci usporiadatelia medovinou. Štart mal oneskorený začiatok, údajne kvôli padnutej lavíne.

I keď v súčastnosti usporadúva krňačkové preteky počas zimy viacero obcí (tento víkend sa konali napríklad aj v Šumiaci), zakladateľom tradície sú práve nadšenci z Tureckej. Tí už v roku 1957 usporiadali prvý ročník a zjazd na krniach sa stal súčasťou fašiangovej zábavy. Okrem toho patrí trať v Tureckej k tým extrémnejším, zdolať kopec Krížnej na saniach pôvodne určených pre zvoz dreva je adrenalínovým zážitkom.