Banskobystrický  folklórny súbor Urpín oslavuje tento rok okrúhle jubileum slávnostným galaprogramom. V piatok v Štátnej opere odtancovali pri tejto príležitosti prvé vystúpenie, oslavy folklóru pokračujú v sobotu aj nedeľu večernými vystúpeniami.