S jednodňovým oneskorením oslávili svoj deň aj deti z najväčšieho banskobystrického sídliska Sásová. Ihriská pod oporným múrom na Rudohorskej ulici sa 2. júna premenili na detský svet.

P1110393V poradí šiesty ročník osláv dňa detí v Sásovej sa i tentokrát tešil vysokej účasti. Zo všetkých návštevníkov sa približne 350 detí zaregistrovalo a následne zapojilo do súťažných disciplín. Zmerali si sily v preťahovaní lanom, overili si svoje hrnčiarske i modelárske zručnosti, precvičili si kondíciu v športových disciplínach a tiež sa naučili rôzne informácie z oblasti záchranárstva. V každom zo stanovíšť mali súťažiaci možnosť získať istý počet pečiatok. Tie mohli vymeniť za sladkosti zo špeciálneho bufetu, kúpiť si za ne cukrovú vatu, nechať si pomaľovať tvár, zaskákať si v nafukovacom hrade či previesť sa na koni.

Celým podujatím návštevníkov sprevádzali známe postavičky Pat a Mat. Tohtoročný svet detí sa totiž inšpiroval rozprávkou A je to!  Toto úspešné popoludnie plné detskej radosti zorganizovali Saleziáni Don Bosca, združenia Domka a Laura či rôzne iné združenia, ktoré pôsobia v mestskej časti Sásová-Rudlová, v spolupráci s miestnymi poslancami.