Na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) bol predstavený projekt multifunkčnej haly, ktorá by mala vyrásť na najväčšom banskobystrickom sídlisku.

V Sásovej pri ZŠ Pieninská by mala vyrásť multifunkčná hala určená nielen pre športových nadšencov. Projekt, ktorý pred poslancami MsZ predstavil Matúš Molitoris, podpredseda Banskobystrickej hokejbalovej únie (BBHbÚ), počíta s využitím areálu najmä pre netradičné športy ako sú in-line hokej, florbal, lakros či hokejbal. Využitie by malo byť možné aj pre menšie kultúrne podujatia.

Realizácia projektu by sa mala uskutočniť v dvoch alebo troch etapách, v rámci ktorých by mal byť vybudovaný športový areál s následným zastrešením hlavného ihriska. Tvorcovia projektu predstavili dve varianty lokalizácie areálu, pri ZŠ Ďumbierska a ZŠ Pieninská, po konzultáciách s Útvarom hlavného architekta (UHA) je pravdepodobnejšia druhá varianta.

Hokejbalisti si od projektu sľubujú zlepšenie podmienok pre tento šport, o ktorý javia záujem nielen Banskobystričania, ale aj obyvatelia susedných miest ako Kremnica, Zvolen, či obcí Horná Ves a Staré Hory, ktoré sa registrujú v banskobystrickej súťaži. Moderná hala by mala spĺňať štandardné kritéria športových únií pre medzinárodné a extraligové súťaže. „V Bystrici dnes nemáme žiadne vyhovujúce ihrisko. Aréna Barani  nespĺňa ani len výnimku Slovenskej hokejbalovej únie, pretože mu chýbajú zhruba dva metre. Keďže naša športová základňa stále rastie, rozhodli sme sa predložiť poslancom tento nápad a budeme radi, ak ho podporia,“ zdovodňuje potrebu areálu Molitoris.

Ako prezentovali tvorcovia projektu, podstatou je obnoviť areál základnej školy a dať jej pridanú hodnotu v podobe reprezentatívneho športoviska. Ako zaznelo na zastupiteľstve, ide o možnosť ako dostať šport opäť bližšie k mládeži ako alternatívu voči súčasnému životnému štýlu a zaujať ich netradičnými športovými disciplínami.

Projekt počíta so spoluprácou s mestom, ktoré by malo spoločne s BBHbÚ vytvoriť neziskovú organizáciu a dať k dispozícii potrebné pozemky. Rozpočet projektu je zhruba 200-tisíc eur, ktorý by mali naplniť sponzorské príspevky a prostriedky z grantových programov, ale aj štrukturálnych fondov EÚ.