Desiate výročie oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v Banskobystrickom kraji cenou Srdce na dlani sa konalo v pondelok 5. decembra v Banskej Bystrici.

Slávnostný večer bol aj tento rok pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica, Jána Noska, a s Centrom dobrovoľníctva spolupracovali na jeho organizácii aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Regionálne európske informačné centrum a Komunitná nadácia Zdravé mesto.

dsc_9759Na úvod slávnostného večera čakalo prítomných v sále malé prekvapenie. Na svojich stoličkách si našli obálky s profilmi dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, dobrovoľníckych kolektívov, ktorí boli ocenení počas desiatich rokov. Bola to milá spomienka, aj pre to, že mnoho z ocenených z minulých rokov bolo pozvaných na tento slávnostný večer.

V roku 2016 bolo udelených 12 sŕdc pre ľudí, ktorí sú svojou výnimočnou a veľmi prospešnou dobrovoľníckou prácou inšpiráciou a povzbudením pre ostatných:

Andrejovi Leitnerovi v kategórii Dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou,

Anne Zifčákovej, Sidónii Bohunovej a Helene Kurčíkovej v kategórii Dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotných službách,

Petrovi Sedmákovi v kategórii Dobrovoľník do 30 rokov,

Ondrejovi Danácsovi v kategórii Aktívny/a senior/ka,

Martine Paulíkovej v kategórii Dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia,

Erike Karovej v kategórii Dobrovoľníctvo v športe,

Silvii Žabkovej, Márii Helexovej, Júlii Soos v kategórii Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity,

Rozálii Michalcovej (in memoriam) v kategórii Dobrovoľníctvo v kultúre a umení,

Romanovi Lebedovi v kategórii Koordinátor dobrovoľníkov.

Ďalších 39 nominovaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok dostalo ďakovný list. Najobľúbenejším projektom tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva, za ktorý hlasovali ľudia prostredníctvom internetovej stránky Centra dobrovoľníctva spomedzi 10 nominovaných projektov z celého Banskobystrického kraja, sa stala obnova vodojemu nad Sásovou, ktorú realizoval Banskobystrický okrášľovací spolok.

Na záver slávnostného oceňovania sa konalo predstavenie dvoch kníh, „Život na kolesách s prekážkami“ od Romana Vrábela, ktorý je sám na vozíčku, a aj krst spevníka ľudových piesní in memoriam ocenenej Rozálie Michalcovej „Nad Brehami jasní mesiac z večera vichoďí…“.

Srdce na dlani 2016 je verejné poďakovanie nielen oceneným a nominovaným, ale všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí nezištne venujú svoj čas, energiu a schopnosti v prospech iných ľudí a komunít.

Ďakujeme aj študentom a študentkám Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré zabezpečili hudobný program počas oceňovania, Michalovi Bartkovi z Katedry výtvarnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici za tvorbu ocenení a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, spoločnostiam Nebotra, Lunter, BCF, Tlačiarni Dali BB, p. Eve Málišovej za finančnú aj nefinančnú podporu oceňovania, a všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam za pomoc pri organizovaní a tvorení darčekov.