Okrem každoročného Stretnutia generácií priamo na mieste niekdajšej obce Kalište, organizuje banskobystrické Múzeum SNP aj stretnutie pamätníkov ich rodín a známych, ale aj širokej verejnosti na pamiatku udalostí z 18. marca 1945.

_MG_8014V rámci programu v piatok dopoludnia v priestoroch Múzea SNP došlo najskôr k pietnej spomienke na obete, ktoré si vypálenie obce a vyčíňanie nacistickej armády v Kališti vyžiadalo. nasledoval pohľad do histórie a pripomenutie vojnových udalostí. V rámci kultúrneho programu vystúpil napríklad študent Konzervatória J. Levoslava Bellu Martin Vetrák či Spevokol z denného centra Rozmarín sídliaceho na Novom Kališti v Banskej Bystrici. Práve do tejto časi mesta sa po vojne presťahovalo množstvo obyvateľov z niekdajšej obce.

Vojaci, partizáni a rasovo či politicky prenasledovaní ľudia sa počas Slovenského národného povstania začali sťahovať do hôr a do horských osád, akou bolo aj Kalište. Kališťania sa im v rámci svojich možností snažili pomáhať, ukrývať ich. Keď už so schyľujúcim sa záverom vojny Partizáni opustili obec aby sa pridali k oslobodzujúcej armáde, prišli nemecké jednotky do obce a prakticky ju vymazali z mapy. Mnoho ľudí priamo na mieste zastrelili, vypálili väčšinu domov. Kalište zostalo jedinou slovenskou obcou, do ktorej sa po vojne už život nikdy nevrátil.

Dnes je Kalište Národnou kultúrnou pamiatkou s pamätníkom venovaným obetiam marcovej tragédie, zachovanou kaplnkou a dvoma zrekonštruovanými domami, v ktorých je umiestnená expozícia Múzea SNP. Je obľúbenou zastávkou turistov na spoznávaní bývalej Partizánskej republiky.