Prehliadka študentských filmov Dámy a páni prichádzame…10 sa úspešne skončila. Čarovný priestor kinosály Múzea SNP v Banskej Bystrici bol aj napriek nepriaznivému počasiu v utorok večer zaplnený viac ako do polovice.

IMG_9734Diváci mali možnosť vidieť celkovo 97 minút z filmovej produkcie študentov odboru Filmová dokumentárna tvorba na banskobystrickej Akadémii umení. Prehliadku svojím príhovorom otvoril jeden zo spoluorganizátorov, vedúci Filmového klubu v Múzeu SNP, Ivan Polóny, ktorý zaspomínal aj na nultý ročník prehliadky, zorganizovaný v roku 2003 ešte v priestoroch Kina Hviezda v Banskej Bystrici.

Štyri študentské tituly divákov pobavili osobným a intímnym pohľadom do života mladého páru pripravujúceho sa na príchod ich prvého dieťaťa, ukázali im rôzne pohľady na spracovanie obrazu akademického maliara prof. Ľudovíta Hološka, zaviedli ich do hokejového sveta hendikepovaného chlapca a tiež im bol priblížený život homosexuálneho páru.

A práve posledná téma dostala od divákov najviac hlasov a získala Cenu divákov. Najviac ich zaujal film mladého režiséra Petra Gábora s názvom Svätenie. Je to príbeh dvoch mladých mužov, ktorý skúma spoločenské ale i ľudské mantinely vyplývajúce zo spolužitia gayov. Iná orientácia alebo homosexualita sú nie len v našej spoločnosti veľmi tabuizovanou témou. Ak je k tomu ešte jeden z protagonistov veľmi silne veriaci a prejaví sa v ňom túžba stať sa kňazom, o to je príbeh kontroverznejší.

Tento rok sa na organizovaní prehliadky opäť vo veľkej miere podieľali študenti Akadémie umení. Tri študentky, Alex Borzy, Janka Drotárová a Soňa Galová, pracovali vo všetkých fázach prípravy prehliadky a svojimi tvorivými pohľadmi významne prispeli k celej organizácii a samotnej atmosfére prehliadky.