Najtvrdšie hasičské prežitie, taký je názov medzinárodnej súťaže hasičov, ktorá za účasti týchto záchranárov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky prebehla v sobotu v priestoroch Europa SC a Europa BC. Súťaže sa zúčastnili členovia dobrovoľných a profesionálnych hasičských zborov a v prvej disciplíne spájali a ťahali hasičské hadice, v ďalšej so svojím náradím a príslušenstvom zdolávali prekážkovú dráhu, v tretej čakali na súťažiacich hasičov obdobné disciplíny na schodisku a poslednou bol výbeh na 22. poschodie Europa business center. Pre širokú verejnosť boli však počas dňa pripravené aj viaceré ukážky činnosti hasičov, ktoré sme pre vás zachytili aj v našej fotogalérii.