V pondelok dopoludnia došlo k požiaru v prevádzke elektrárne a kompostárne Badín spoločnosti Kompala pri čističke odpadových vôd Rakytovce v blízkosti obce Vlkanová.

7K požiaru malo dôjsť v priestoroch, kde sa skladuje a pripravuje biopalivo pre elektráreň. Silné zadymenie bolo viditeľné aj z Banskej Bystrice. Hasiči mali už dopoludnia požiar pod kontrolou.

Prevádzku spoločnosti Kompala uviedli do chodu v lete roku 2012, no okamžite sa pre vysokú hlučnosť stretla s protestami obyvateľov blízkej Vlkanovej. Spoločnosť neskôr realizovala viaceré opatrenia za účelom zníženia hlučnosti a prašnosti.

Elektráreň a kompostáreň v katastri obce Badín je spoločným projektom známeho stredoslovenského podnikateľa, prezidenta slovenského futbalu, Jána Kováčika a českého podnikateľa Tomáša Paclíka, ktorý je zas známy vďaka svojmu futbalovému klubu Viktoria Plzeň.