Rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský spolu s pozvanými hosťami – predstaviteľmi verejného ale aj akademického života, v pondelok 21. septembra slávnostne otvoril nový akademický rok na banskobystrickej univerzite.

Otvorenie akademickeho roka UMB Banska Bystrica 2015 | BBonline.sk, ZVonline.skV Aule Beliana na Tajovského ulici v rámci slávnostného otvorenia akademického roka prebehlo aj slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB a Vedeckej rady fakulty Prírodných vied UMB

Univerzita Mateja Bela zároveň pri príležitosti zahájenia akademického roka udelila čestný titul doctor honoris causa významnému slovenskému matematikovi Pavlovi Brunovskému. Vďaka jeho iniciatíve a úsiliu na Univerzite Komenského vznikol a dnes sa naďalej rozvíja úspešný študijný program Ekonomická a finančná matematika. Najmä tento študijný program spája profesora Brunovského s Univerzitou Mateja Bela. Inšpiroval totiž Katedru matematiky FPV UMB k zavedeniu magisterského študijného programu zameraného na finančnú a poistnú matematiku a matematickú štatistiku.