V utorok 3. októbra sa v Aule Beliana na Tajovského ulici v Banskej Bystrici uskutočnili oslavy štvrťstoročia existencie Univerzity Mateja Bela, ktoré boli spojené nielen so slávnostným otvorením akademického roka 2017/2018, ale aj s odhalením sochy Mateja Bela, po ktorom je univerzita pomenovaná.

Účasť na oslavách prijali domáci a zahraniční hostia, veľvyslankyne a veľvyslanci, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Ševcová, zástupcovia štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, zástupcovia významných štátnych a spoločenských inštitúcií, rektorky, rektori, prorektorky a prorektori osemnástich domácich aj zahraničných univerzít a vysokých škôl. Na oslavách nechýbali ani predchádzajúci rektori UMB, ako aj súčasné vedenie univerzity a fakúlt.

Slávnosť otvoril rektor univerzity Vladimír Hiadlovský, ktorý v slávnostnom prejave vyzdvihol veľkosť osobnosti Mateja Bela a význam jeho posolstva pre všetky generácie. Prejavil hrdosť, že univerzita nesie jeho meno.

Univerzita Mateja Bela sa hrdo hlási k mestu Banská Bystrica, o čom svedčí aj kvalita spolupráce mesta a univerzity. Vo svojom príhovore ju potvrdil aj zástupca primátora mesta Banská Bystrica Jakub Gajdošík, ktorý odovzdal osobnú zdravicu od primátora mesta Jána Noska. Rektor vo svojom prejave pripomenul niekoľko významných míľnikov v živote univerzity. Spolu so vznikom UMB bola zriadená aj Univerzita tretieho veku UMB, ktorá tiež slávi svoje 25. výročie a je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania v našom regióne.

Univerzita kladie dôraz na internacionalizáciu a úzku spoluprácu so zahraničnými vysokými školami a inštitúciami podporujúcimi vzdelávanie. Práve v tomto roku bola naša univerzita ocenená za najväčší počet prijatých učiteľov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+ na Slovensku. Toto ocenenie svedčí o záujme zahraničných partnerov o našu univerzitu.

Poslaním univerzity je kvalitné vzdelávanie. Univerzita Mateja Bela sa môže pochváliť veľkým počtom úspešných absolventov v rôznych oblastiach pôsobenia. Jedna z nich, sopranistka Adriana Kučerová, ktorá udivuje svojím spevom operné publikum v Európe i v Amerike, na slávnostnom ceremoniáli aj vystúpila.

Príhovor podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegríniho bol o to osobnejší, že aj on patrí medzi absolventov UMB. Vo svojom príhovore univerzite zaželal veľa úspechov a kvalitných študentov.

Rektor pri tejto príležitosti vyzdvihol kvalitu pedagógov zamestnancom univerzity a udelil Ceny rektora –medaily s portrétom Mateja Bela vydané mincovňou Kremnica. Ocenenia si z rúk rektora prevzalo 25 významných osobností univerzity pôsobiacich v oblasti výskumu, vedy, umenia, internacionalizácie štúdia, projektovej a publikačnej činnosti, ale aj tí, ktorí prispievajú k budovaniu a šíreniu univerzitného ducha a úspešne reprezentujú našu univerzitu na Slovensku a v zahraničí. Cenu rektora prevzal aj vedúci špičkového vedeckého tímu v oblasti výskumu matematiky a štatistiky Ľubomír Snoha.

Rektor udelil aj najvyššie ocenenie UMB – Magnum Decus Universitatis (Veľká ozdoba univerzity), a to dvom výnimočným pánom. Prvý z nich Ján Findra ju získal za výnimočné úsilie o založenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej koncepčné smerovanie v pozícii prvého rektora a za významný osobný vklad pri napĺňaní poslania univerzity. Za mimoriadny prínos v rozvoji vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici a osobný vklad pri napĺňaní poslania UMB si cenu prevzal Július  Alberty, ktorého slová odzneli aj vo filmovom dokumente o dvadsaťpäťročnej univerzite. Následne bola slávnostne odhalená socha Mateja Bela od akademického sochára Petra Gaspara v priestore pred Aulou Beliana.

V popoludňajších hodinách pokračoval program osláv divadelným predstavením To nemá chybu v interpretácii Radošinského naivného divadla. Výber interpreta nebol náhodný. Stanislav Štepka je nielen  autor, umelecký šéf, herec a režisér Radošinského naivného divadla, ale aj čestný doktor honoris causa UMB v Banskej Bystrici.

„Čo zaželať našej univerzite pri príležitosti dnešnej slávnosti? Mám veľa inštitucionálnych prianí, zdôrazním dve, z môjho pohľadu najdôležitejšie. Univerzity sú od svojho vzniku chrámy poznania sústreďujúce množstvo múdrych a inteligentných ľudí pod jednou strechou. Predovšetkým títo ľudia vytvárajú samotnú univerzitu. Tá je taká silná ako silné a súdržné sú jej osobnostné piliere. O intelektuálny kapitál na našej univerzite nemám obavu, viac ma znepokojuje aktuálny stav spoločnosti nahlodávajúci práve súdržnosť. Malo by byť prirodzené, že každý prispieva k posilňovaniu celej univerzity pohľadom presahujúcim horizont svojho pracoviska i celej fakulty. Naopak, prirodzeným sa stáva, nie ojedinele, že mnohé problémy si vyrábame my sami a neraz sú to problémy absolútne zbytočné. Pritom ani jedna strana si tým nijako nepomáha. Preto si želám, aby sme sa dokázali úprimne tešiť z každého úspechu jednotlivca a dokázali ho povýšiť na spoločný úspech celej inštitúcie. Aby sme najskôr hľadali spôsoby ako sa veci dajú riešiť, často tie najjednoduchšie riešenia spočívajú práve v tej súdržnosti. A tiež si prajem, aby mladí ľudia chodili hľadať na univerzity predovšetkým múdrosť. Spoločnosť to veľmi potrebuje, možno viac ako kedykoľvek predtým,“ zaželal  Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici  rektor Vladimír Hiadlovský.