Každoročný Turíčny jarmok, ktorého tradíciu v Slovenskej Ľupči miestni obnovili pred trinástimi rokmi, uplynulú sobotu zapísal svoje ďalšie pokračovanie.

Nechýbal tradičný sprievod obcou, ani výmysly tamojšej „Strany umjerneného politického hyjenizmu“ či chleba so šmalcom a cibuľou. Množstvo jarmočných stánkov i bohatý kultúrny program. Atmosféru jarmoku vám priblíži naša fotogaléria.