Výstava v Stredoslovenskej galérii pripomína tvorbu akademického maliara a sochára Jaroslava Kubičku. Výstavu Spomienky na sochy uviedli v Bethlenovom dome na Dolnej ulici vo štvrtok.

IMG_3002Po umelcovi zostali dodnes v Banskej Bystrici napríklad priestory nádvoria Gymnázia J. G. Tajovského či takzvaná obytná plastika na konci Bakossovej ulice. V meste pod Urpínom žil a pôsobil viac než dvadsaťpäť rokov.

„Bol všestranným výtvarným umelcom ako aj pedagógom. I keď nestrácal kontakt s realitou, svoje námety napĺňal významom symbolu, alebo prechádzal do abstraktného sochárskeho tvarovania častí architektúry. Sochárske tvarovania dynamických oblých tvarov zdôvodňoval zážitkami bludných balvanov z kraja, kde sa narodil. Žil s vedomím vlastnej tvorivej prítomnosti v krajine, v urbanistickom priestore, v interiéri,“ hovorí kurátorka výstavy Klára Kubičková.

Výstava predstavuje tvorbu autora od rokov štúdia až po kresby a pastely, ktoré boli zatiaľ vystavené iba na výstavách v Dolnom Kubíne. Jaroslav Kubička študoval v Prahe, neskôr v Bratislave u profesora Mudrocha. V Banskej Bystrici žil a tvoril v rokoch 1960 – 1985. Bol odborným asistentom na Pedagogickej fakulte UMB, podieľal sa na vzniku Katedry výtvarnej výchovy.