Výstavu súčasnej slovenskej grafiky môžete vzhliadnuť už od štvrtku v priestoroch Stredoslovenskej galérie v banskobystrickom Praetóriu.

_DSC1519Názov „VENI, VIDI, VICI…“, je známy údajne ako Caesarov výrok, ktorý v preklade znamená „prišiel som, videl som, zvíťazil som“. Tento názov nesie aj výstava, ktorá prezentuje výber grafickej tvorby autorov ocenených v súťaži Súčasná slovenská grafika.

Približne od konca šesťdesiatych rokov sa na pôde Stredoslovenskej galérie organizovalo množstvo medzinárodných zasadnutí a rôznych súťažno-výtvarných podujatí zameraných na voľnú grafickú tvorbu. Bolo to napríklad Bienále alebo Trienále drevorytu, Medzinárodné sympózium vo voľnej grafike, dve Medzinárodné trienále malých grafických foriem, a jedným z dôležitých a pravidelných podujatí bola už spomenutá Súčasná slovenská grafika, ktorá vznikla v roku 1971.

Systém vystavovania fungoval takým spôsobom, že diela, ktoré vznikli na sympóziách a boli  zároveň ocenené rôznymi odbornými porotami, sa stávali automaticky majetkom Stredoslovenskej galérie. Práve týmto spôsobom Stredoslovenská galéria spravuje približne 9 000 grafických diel, čím si vytvorila bohatú zbierku. Vďaka týmto pravidelným súťažiam obsahuje takmer komplexný vývoj grafického umenia druhej polovice 20. storočia na Slovensku. Len po roku 1989 sa týmto spôsobom konalo sedem súťažných podujatí, posledné bolo v roku 2011. „Z nášho fondu môžee vytvoriť stálu expozíciu, aj v minulosti sa to udialo. Zbierka nám umožňuje vytvoriť stálu expozíciu grafiky na princípe chronologického vývoja grafického umenia, ale medzinárodné muzeálne inštitúcie neodporúčajú vystavovať dlhšie ako tri mesiace, pretože je to veľmi krehké, papierové, zraniteľné,“ spomenula v úvode vernisáže kurátorka výstavy Zuzana Majlingová.

Miestnosti všetkých poschodí v galérii sú ozdobené grafikou z dielne známych slovenských autorov, akými sú M. Dobeš, J. Bartusz, V. Gažovič,  J. Meliš, V. Havrilla, S. Balko, R. Sikora, B. Baláž, R. Jančovič, I. Csudai, S. Bubán, I. Piačka, M. Nicz, M. Knut, R. Ondák, C. Blažo, M. Blažo, E. Binder, M. Kvetan, M. Sedlák, R. Čerevka, M. Lániy a P.Truben. Výstavu si môžete pozrieť do 2. júna 2013 v Praetóriu na Námestí Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici.