Priestory niekdajšej schátranej budovy sa zmenili na moderný polyfunkčný objekt. Ten bude slúžiť Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) a jej študentom, ktorí budú môcť využiť aj nové ubytovacie kapacity.

Pásku slávnostne prestrihli čestný rektor SZU Ján Štencl, rektorka SZU Dana Farkašová a dekan Fakulty zdravotníctva Svetozár Dluholucký.

V Banskej Bystrici v stredu slávnostne zasadlo Kolégium rektora SZU. Dôvodom bolo otvorenie nového polyfunkčného objektu. Schátraná budova bývalej kolkárne v Radvani bude slúžiť Zdravotníckej fakulte, ktorá sídli v Banskej Bystrici. Súčasťou zrekonštruovaného sídla je moderná Aula s priestormi pre tlmočníkov, niekoľko študovní a knižnica. SZU navýšila aj svoje ubytovacie kapacity, v nových priestoroch nájde miesto takmer 100 študentov.

„Túto budovu závidíme aj my v Bratislave, lebo sídlime v budove, ktorá ma 60 rokov. Sme radi, že tieto priestory sú súčasťou našej univerzity. Vyzeralo to všelijako, že nebudeme mať prostriedky, ale vďaka bývalému rektorovi MUDr. Jánovi Štenclovi, vďaka všetkým pracovníkom, ktorí sa o to pričinili, sme to dotiahli to do tohto konca,“ povedala rektorka univerzity Dana Farkašová.

Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie – z operačného programu Výskum a vývoj.