Rekonštrukcia Radvanského kaštieľa začala v apríli 2016 po dohode o prenájme kaštieľa Akadémii umení v Banskej Bystrici zo strany mesta, ktorá objekt vlastní, a následných dotáciách zo strany vlády Slovenskej republiky. My sme sa boli objektívom pozrieť, ako pokračujú opravy národnej kultúrnej pamiatky v Banskej Bystrici.

Kaštieľ Radvanských mesto prenajíma Akadémii umení (AKU) za symbolické euro ročne na najbližších štyridsať rokov. Podmienkou nájomného vzťahu bolo do roku 2018 investovať do rekonštrukcie objektu aspoň 1,65 milióna eur. Keďže podmienka bola splnená práce pokračujú aj naďalej.

Predmetom projektu rekonštrukcie nie je len objekt samotný, ale aj priľahlý park s fontánou, avšak všetky získané financie prvotne financujú objekt. V prvej fáze bolo za cieľ opraviť a spevniť strechy na všetkých častiach budovy. Zároveň prebehla aj sanácia interiérov v podobe odvážania zeminy, ktorá sa dostala do budovy kvôli neupraveným strechám.

Aktuálne na opravu čaká ešte strecha v juhovýchodnom krídle a prestrešenie nádvoria špeciálnou oceľovou konštrukciou, na ktorú bude následne pokladané sklo. Prestrešenie nádvoria si bude pravdepodobne vyžadovať financie aj z ďalšieho, už vypísaného projektu.

Podporiť rekonštrukciu môžete aj vy

Rekonštrukciu môžete podporiť aj vy, kúpou limitovanej edície printov Kaštieľa Radvanských, ktoré prinášajú innie.sk a spravodajský portál bbonline.sk.  Z každej jednej predanej grafiky venujú občianskemu združeniu Kaštieľ Radvanských 5 eur. Všetky financie budú slúžiť na čiastočnú podporu aktuálne plánovanej fázy rekonštrukcie Kaštieľa Radvanských. Súčasťou tejto rekonštrukčnej fázy sú rôzne aktivity technickej povahy, ako aj napríklad dokončenie strechy nad rytierskou sálou.

Kryté priestory budú využívané na podujatia

Krytý priestor chce v budúcnosti AKU využívať na koncerty a divadelné podujatia pre verejnosť. Taktiež sa podarilo dokončiť jedno podkrovie, ktoré by malo po uvedení kaštieľa do prevádzky slúžiť ako ateliér pre študentov.

V nasledujúcich mesiacoch sa bude rekonštrukcia zameriavať hlavne na dokončenie posledných striech a podkrovného stropu v rytierskej sále. Maľby v interiéroch sa budú postupne reštaurovať a rovnako aj vnútorné schodisko vedúce z prízemia.

Termín ukončenia renovácie nie je známy, všetko závisí od poskytnutých financií. Kompletná rekonštrukcia bola vyčíslená na hodnotu približne 11 miliónov eur.

História Kaštieľa Radvanských

Renesančný Kaštieľ Radvanských bol postavený v prvej polovici 16. storočia rodom Radvanských. Budova kaštieľa má dve poschodia, štyri veže a uzavreté nádvorie.

Za kultúrnu pamiatku bol kaštieľ vyhlásený v roku 1963 a jeho posledná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1958. Kaštieľ sa stal majetkom mesta v roku 1994 a do roku 1997 v ňom sídlil archív. Odvtedy však kaštieľ nie je využívaný a Pamiatkový úrad SR označil jeho stav za dezolátny.