Mesto Banská Bystrica vidí jedinú možnosť záchrany Radvanského kaštieľa vo forme prenájmu záujemcovi, ktorý by sa zaviazal ho zrekonštruovať. To sa už nepodarilo Slovenskej zdravotníckej univerzite, ktorá nájom s mestom pred časom ukončila.

Otázkou je, kto by sa do záchrany kaštieľa pustil. O jeho možnej rekonštrukcii sa totiž hovorí už vyše desať rokov. So zámerom komplexnej rekonštrukcie a využitia pre učebné, spoločenské i reprezentačné účely prišla v roku 2009 Slovenská zdravotnícka univerzita. Plánovala v ňom preinvestovať vyše 2,5 milióna eur. Prostriedky však ani po niekoľkých rokoch nenašla. Nájomnú zmluvu tak mestu vypovedala a tomu sa problém vrátil na stôl: „Keďže na jeho rekonštrukciu nie sú v rozpočte mesta vyčlenené žiadne finančné prostriedky, jedinou možnosťou je kaštieľ prenajať s tým, že nájomca by investoval do jeho rekonštrukcie,“ odpovedal ekonomický námestník mestského úradu v Banskej Bystrici Branislav Slaný na nedávnu interpeláciu mestského poslanca a historika Marcela Pecníka.

Opevnený kaštieľ vznikol na tomto mieste ešte na základoch pôvodnej gotickej stavby. Súčasná podoba renesančnej štvorkrídlovej stavby sa začala formovať okolo roku 1600 aj s priľahlým parkom a opevnením s baštami. Kaštieľ, ktorý bol čiastočne zničený počas druhej svetovej vojny,  sa dostal do rúk štátu. Sídlilo tu okrem iného aj roľnícke družstvo. Slúžil viacerým záujmovým zväzom či telovýchovnej jednote.

Maľba niekdajšej slávy nachádzajúca sa priamo v kaštieli.

V šesťdesiatych rokoch prešiel rekonštrukciou a následne tu dlhé roky sídlil archív, ktorý sa kompletne presťahoval do budovy na Komenského ulici v roku 1997 a kaštieľ zostal prázdny.

Symbol dejín Radvane – kaštieľ Radvanskovcov, šľachtickej rodiny, s ktorou sa spája vôbec vznik tohto mestečka, obce, neskôr mestskej časti, sa postupne stáva ďalšou ruinou dejín. Táto historicky zaujímavá časť nášho regiónu tak môže prísť o ďalšiu historickú pamiatku. V polovici 20. storočia bol asanovaný Soví hrad. Dnes už úplne schátralý je Bárczyovský kaštieľ. Najzachovalejším radvanským kaštieľom je malý Tyháyiovský kaštieľ, ktorý využíva pre prírodovedné expozície Stredoslovenské múzeum.