V týchto dňoch, na prelome októbra a novembra, sa vždy aspoň na chvíľu zastavíme a spomíname. Práve teraz je čas „Dušičiek“, kedy si pripomíname svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.

Foto: Dušan Šípka

Aj keď oficiálne toto obdobie nerozdeľujeme, popravde sa skladá z dvoch dní. Prvým je Sviatok všetkých svätých, ktorý pripadá na prvý novembrový deň. Až druhý november oficiálne patrí spomienke na zosnulých – Pamiatke zosnulých.

Sviatok sa slávi od 10. storočia. V kresťanských krajinách je zvykom navštíviť hrob zosnulého a zapáliť na ňom sviečku či priniesť kvety. Toto gesto má demonštrovať vieru vo večný život. Popri Vianociach sú „Dušičky“ druhým sviatkom, ktorý spolu slávia veriaci i neveriaci.