Pri príležitosti osláv bola uvedená nová kniha Povstalecké nebo a otvorená výstava Valkýra. Zúčastnil sa aj prezident Rumunska a predseda Štátnej dumy Ruskej federácie.

03Knižnú publikáciu Povstalecké nebo vydáva Klub priateľov Múzea Slovenského národného povstania s finančnou podporou Slovenskej leteckej agentúry, veľvyslanectva USA a spoločnosti ASAS. „Už jej samotný názov približuje obsah celého diela. Dej je tak isto ako SIAF 2013 spojený s letiskom Tri Duby, avšak z trochu iného pohľadu – z pohľadu účasti slovenských letcov v povstaní,“ hovorí spoluautor diela Jaroslav Švacho. Knihu uviedol veľvyslanec USA Theodore Sedgwick.

„Sme hrdí na to, že vzniká takáto publikácia. Je to aj vďaka partnerom, ktorí svojou osobnou i finančnou podporou pomáhajú upevňovať úlohu a význam Slovenského národného povstania vo vedomí našej i zahraničnej spoločnosti. Povstalecké nebo tak bude dôstojnou prezentáciou leteckých síl v SNP a prispeje k upevneniu demokratických tradícií,objasňuje Dalibor Lesník, marketingový manažér Múzea SNP.

V rámci osláv bola otvorená aj výstava Valkýra, ktorá približuje pokus o atentát na Adolfa Hitlera. Na Námestí SNP zase odhalili pamätné tabuľe venované sovietskej a rumunskej armáde.

Súčasťou slávnostného zhromaždenia bola okrem príhovorov aj kultúrna časť. Návštevníci si mohli pozrieť statické a dynamické ukážky súčasnej vojenskej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako aj zoskok parašutistov. Priaznivcov vojenskej histórie potešilo, že kluby vojenskej histórie v areáli Múzea SNP prezentovali dobový vojenský tábor povstaleckej armády.

„Za posledných niekoľko rokov je naším cieľom zabezpečenie dôstojných osláv štátneho sviatku Slovenskej republiky spolu s aktivitami, ktorými chceme širokospektrálne osloviť verejnosť, najmä však mladú generáciu. Aj z týchto dôvodov si 29. august každoročne pripomíname s plnou vážnosťou a hlbokou úctou. My všetci. Od obyčajného človeka až po najvyššieho štátneho predstaviteľa. Výročie Slovenského národného povstania je dňom hrdosti nás všetkých,“ dodal Stanislav Mičev, generálny riaditeľ Múzea SNP.

Hlavným lákadlom osláv bolo vystúpenie sólistov legendárneho ruského zboru Alexandrovci: