Utorňajšie kandidátske fórum splnilo svoj účel, aj keď priestor ukázať sa pred občanmi využili len štyria adepti na primátorské kreslo. K trojici hlavných favoritov v zložení Ľubomír Vážny, Martin Baník a Peter Gogola sa pridal nezávislý Zdenko Haring. Očakávania sa naplnili a to aj napriek tomu, že k tvrdšej konfrontácii medzi jednotlivými kandidátmi nedošlo. V komornom divadle Europa Culture Centre nebola núdza o vtipné, podpichovačné výroky, či nepríjemné otázky od divákov.

V prvej časti dva a pol hodiny trvajúceho programu odpovedali kandidáti na 5 otázok, ktoré im pripravila nezávislá inciatíva Občania mestu. Každý z hostí mal na odpoveď len dve minúty a občania mohli kedykoľvek v priebehu vystúpenia vyjadriť svoj názor, či sa im ich reč páči, alebo nie, formou červených a zelených papierikov zdvihnutých nad hlavami. Najväčšiu odozvu publika vyvolala štvrtá otázka, smerujúca k otvorenosti samosprávy. Červené „more“ vyvolala odpoveď Ľubomíra Vážneho o nemožnosti komplexného zavedenia elektronických aukcií, naopak úspech zožali ostatní traja kandidáti. Tí označili informovanie verejnosti a zverejňovanie zmlúv a faktúr na internete za samozrejmosť, ktorú už sami v praxi využívajú. Štvorica, z ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou vzíde budúci prvý muž Banskej Bystrice, sa najviac zhodla pri otázke od prvého primátora Miku týkajúcej sa mestskej radnice. „Zbaviť sa predkupného práva na radnicu je nezmysel,“ súhlasili všetci.

Po prvej časti otázok sa začali pýtať občania. Ich podnety smerovali prevažne k problematike parkovania, nájomných bytov pre mladé rodiny, prilákania investorov do mesta, či dopravy.

BBonline.sk vám prináša aj skrátený záznam z Kandidátskeho fóra 2010 tu…

Výroky, ktoré vyvolali najväčší ohlas publika:

P. Gogola:

„Radničné noviny v súčasnej podobe by mali vychádzať oveľa tenšie. Aby boli dobré aspoň na niečo.“

Z. Haring:

„Pokiaľ niekto chce postaviť továreň a nie aquapark, bol by hlupák, keby si vybral priemyselný park v Šalkovej. Leží totiž v záplavovej zóne.“

„Prednosta Mestského úradu dnes prvýkrát vystúpil na Mestskom zastupiteľstve. Mám z toho veľkú radosť.“

M. Baník:

„Pamätám si, že dokončenie autobusovej stanice sľuboval už Janko Ľupták. Pred dvadsiatimi rokmi.“

Ľ. Vážny:

„Elektronické aukcie sa nedajú realizovať všade. Kto tvrdí opak, hovorí z nevedomosti.“