Zatiaľ čo zvyčajne bývajú oslavy výročí Slovenského národného povstania pokojnou spomienkou na odvahu ľudí, ktorí položili život za svoj národ, oslavy 68. výročia SNP v Banskej Bystrici možno minimálne z ich oficiálnej časti označiť takmer za frašku.

Hneď v úvode oficiálnej časti po pietnom akte kladenia vencov mnohí prítomní krútili hlavami nad choreografiou Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky, ktorí spolu so zbraňami predviedli doslova tanec napríklad na známy zahraničný letný hit Welcome to Saint Tropez, ktorého text obsahuje v angličtine i vulgarizmy, či jednu z piesní Michaela Jacksona.

Záznam vystúpenia na stránke prezidenta SR

Prezident Ivan Gašparovič na pódiu pred Múzeom SNP povedal, že SNP je hodnota, na ktorú môžeme byť právom hrdí: „Aj keď bývalá komunistická moc interpretovala povstanie ako svoje dielo, v skutočnosti sa v ňom stretávalo množstvo rozličných názorov a záujmov. Aj v tejto rôznorodosti však aktéri pochopili, výnimočnosť tejto udalosti a dokázali sa zjednotiť v zápase za slobodu demokraciu a našu národnú svojbytnosť,“ povedal.

Premiér Róbert Fico v prejave uviedol, že máme povinnosť v masmédiách ukazovať príklady osobností, ktorých životné cesty hodno nasledovať, pričom popri generáloch Golianovi a Viestovi poukázal napríklad i na neskoršieho kontroverzného prezidenta Gustáva Husáka. Na ktorého však Slovensko, napriek pôsobeniu v SNP, spomína najmä ako na čelného predstaviteľa normalizácie za čias socializmu. Po slovách premiéra zaspievali speváčky vokálneho ženského súboru Legenda z ruského Kaliningradu napríklad pieseň Katyusha.

Záver kultúrneho programu oficiálnej časti osláv patril predstaveniu nového projektu Múzea SNP, ktorý prezentuje tvorbu mladých povstaleckých básnikov v hudobnej podobe. Báseň, ktorú napísal Marcel Herz večer pred svojou popravou, zaspieval v súčasnej popovej podobe spevák Tomáš Bezdeda. „Je to veľmi silná vec a dúfam, že sa vám aj hudobne bude páčiť,“ povedal pred vystúpením riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

Spôsob pripomenutia nič nemení na fakte, že pred 68. rokmi sa Slováci spolu s príslušníkmi aj iných národností na našom území rozhodli postaviť fašistickému režimu a, aj keď nakrátko, obnoviť slobodnú slovenskú republiku s prívlastkom povstalecká. Malý národ s malým počtom vojakov bez patričnej výzbroje či zásobovania, sa bez výraznejšej podpory postavil na odpor veľkému nacistickému Nemecku. Aj keď význam neúspešného povstania hodnotia historici rôzne, uznať treba minimálne fakt, že povstalci na čas zdržali postup Nemcov, spôsobili im nemalé škody a dali nádej aj ďalším národom utláčaným Hitlerovou ríšou. Netreba zabúdať ani na fakt, že SNP bolo jedným z najväčších protinemeckých povstaní v období Druhej svetovej vojny.

„Ak sa vraciame k obdobiu vojny, robíme tak preto, aby sme sa pokúsili o nej povedať pravdu v minulých desaťročiach sčasti zamlčovanú, sčasti účelovo menenú a sčasti nezistenú, a vzdali zaslúženú poctu hrdinom, ktorí na seba dobrovoľne vzali to nadľudsky ťažké bremeno s rizikom smrti či ujmy na zdraví.“

Karel Richter
český historik