V pondelok 16. marca približne o 13.20 h kamery Mestskej polície v Banskej Bystrici zachytili zrážku chodkyne, ktorá prechádzala po priechode pre chodcov na Námestí Slobody.

Priechod 6Mladú ženu zrazilo motorové vozidlo čiernej farby, z ktorého po zrážke na chvíľu vystúpila žena. Ako vidieť zo záberov kamerového systému, vodička vozidla nezostala na mieste, aby poskytla pomoc zrazenej chodkyni, ale odišla na svojom vozidle preč. Tento prípad už rieši polícia.

Pri prechádzaní chodcov cez cestu dochádza mnohokrát ku kolíznym situáciám. Pre vodičov platí niekoľko pravidiel. Vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke, dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám. Vvodič je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre vodiča električky, nesmie ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní, vodič tiež nesmie zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky. Ak zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, to neplatí pre vodiča električky.

Priechod 13Svoje povinnosti ale majú aj chodci. Pri prechádzaní cez cestu sú chodci povinní prednostne použiť priechod pre chodcov. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku prejsť bezpečne. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosť jazdy. Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať, ani zastavovať.

V prípade, že sa už stanete svedkom dopravnej nehody skontrolujte, či je niekto zranený a v prípade potreby poskytnite prvú pomoc,prípadne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. V prípade potreby, kontaktujte okamžite záchrannú službu na telefónnom čísle 155 alebo 112. Detailne im popíšte, kde sa nachádzate a v akom stave sú zranení. Ďalej postupujte podľa pokynov, ktoré vám poskytne operátor záchrannej služby. Útek z miesta nehody, neprivolanie záchrannej služby či neposkytnutie prvej pomoc zranenému môžu byť predmetom trestného konania.

Mestská polícia Banská Bystrica žiada vodičov motorových vozidiel, aby zvýšili opatrnosť a najmä brali ohľad na chodcov prechádzajúcich cez cestu či už po priechode pre chodcov alebo mimo neho. Zároveň upozorňuje, že vozidlo na náhle zastavenie či spomalenie potrebuje určitú vzdialenosť, a preto je lepšie počkať na vhodnú chvíľu a bezpečne prejsť na druhú stranu vozovky. Zároveň apeluje i na chodcov, aby zbytočne neriskovali svoj život či zdravie, tým, že náhle vstúpia na vozovku a nepresvedčia sa, či môžu bezpečne prejsť cez vozovku.