Fólklórny súbor Urpín, Mesto Banská Bystrica a Park kultúry a oddychu pripravili v nedeľu jedinečný program nesúci sa vo folklórnom duchu.

V parku pod Pamätníkom SNP sa v rámci Folklórnych hier súťažilo v množstve netradičných, ale za to pravých ľudových disciplín. Varili a jedli sa halušky, strieľalo sa z luku, deti behali s pomaľovanými tvárami a rovnako pre ne bola pripravená aj rozprávka o Jankovi Hraškovi.

V samotných hrách súťažilo 13 tímov a vyhrali ju Horehronskí tuneri. Súťažiaci sa zapotili najmä pri plieskaní bičom, pri čom mnohí pocítili jeho silu aj na vlastnej koži.