Známy chodúloherec Lenoire Montaine, vlastným menom Zdeněk Mazáč, hrá už 23 rokov výhradne rolu Dona Quijota v predstavení Divadla Klauniky Brno. DON QUIJOTE de la mANCHA v réžii Bolka Polívku je jedným z najhranejších v Európe.

Za sebou má od roku 1988 takmer 4 tisíc repríz po celom svete v češtine, španielčine, nemčine, francúzštine, ruštine a angličtine. Keď popisok predstavenia hovorí, že sa jedná o „didaktickú klauniádu na motívy románu Miguela Cervantesa Saavedru uchopenú podľa vzoru veľkého českého emigranta Jána Ámosa Komenského,“ je jasné, že diváci na Námestí SNP sa v utorok večer skutočne bavili, no často aj zamysleli.