Podujatie pod názvom Sásovú meníme na zelenú, prilákalo počas uplynulej soboty desiatky detí a ich rodičov.

Spoločnú výsadbu stromčekov organizovala Základná škola Pieninská v spolupráci s developerom plánovanej mestskej štvrte Militis.

V lokalite Ploštiny, kde má v budúcnosti nová obytná zóna vyrásť, účastníci podujatia počas soboty vysadili stovky sadeníc.

Sadili sa stromčeky borovice lesnej. Vyše päťdesiatka účastníkov na mieste vysadila tristo sadeníc. Výber druhu nebol náhodný, borovice sa v lokalite prirodzene vyskytujú a veľmi sa im tu darí. Práve v koordinácii s developerom by novo vysadené stromčeky mali byť do budúcnosti aj súčasťou plánovanej zóny, kde vytvoria novú alej.

Pre zúčastnené deti boli pripravené malé odmeny, ale aj súťaž o vysadenie najväčšieho počtu borovíc.

Súťaž vyhrala jedna zo žiačok prvého ročníka ZŠ Pieninská, ktorá úspešne zasadila až 22 sadeníc malých borovíc.

Organizátori pre účastníkov pripravili aj guľáš či ďalšie občerstvenie.