img_5823Banskobystričania si na Námestí SNP pripomenuli udalosť spred 72-rokov, keď tam vtedajší prezident Slovenského štátu Jozef Tiso vyznamenal nemeckých vojakov za potlačenie Slovenského národného povstania.

Jedným z organizátorov podujatia bol držiteľ ocenenia Biela vrana a bývalý poslanec NR SR Ján Mičovský. Pred približne päťdesiatimi zúčastnenými zdôraznil význam pripomenutia si historických udalostí, na ktoré by sa nemalo zabúdať, a ktoré poukazujú na neľudskosť a zločinnosť fašistického režimu.

Následne organizátori prečítali zoznam miest, kde boli nájdené masové hroby obetí nacistov. Pri nich si zúčastnení políhali na zem, aby symbolicky znázornili obete, ktoré priniesla nacistická okupácia. Podujatie bolo zakončené slovenskou hymnou a jedným zo symbolov Európskej únie, Ódou na radosť. Spomienkové stretnutie usporiadalo neformálne hnutie Nie v našom meste, Centrum komunitného organizovania a Múzeum SNP v Banskej Bystrici.