V sobotu sa na Kališti uskutočnil už siedmy ročník pamätného Stretnutia generácií. Ekumenická pobožnosť, samotná pietna spomienka i pripravený kultúrny program pripomenuli priamo na mieste udalosti z roku 1945.

Obec Kalište sa stala počas Slovenského národného povstania centrom tzv. Partizánskej republiky. Domáci obyvatelia pomáhali partizánom rôznych národností. V okolí obce sa nachádzali poľné nemocnice. Dňa 18. marca 1945, v skorých ranných hodinách bola obec prepadnutá nemeckými vojakmi. Obyvateľov obce zhromaždili pred kaplnkou, ktorá sa ako jediná zachovala v pôvodnom stave. Zhorelo 36 domov a 46 osôb bolo zavraždených. V súčasnosti tieto udalosti pripomínajú dva zrekonštuované domčeky, kaplnka, pamätník obetiam a sad života. Sad so 102 ovocnými stromčekmi pripomína vypálenie rovnakého počtu obcí na území Slovenska.

Hlavným organizátorom podujatia aj v tomto roku bol Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Múzeum SNP v Banskej Bystrici, záštitu nad ním prebral predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka.Stretnutie generácií na Kališti je každoročne predzvesťou osláv výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia 29. a 30. augusta v Banskej Bystrici.