Po vlaňajších pompéznych oslavách 75. výročia SNP, ktoré sprevádzala aj vojenská prehliadka, bola pripomienka uplynutia 76 rokov od vypuknutia povstania o poznanie skromnejšia. Ovplyvnili ju navyše aj výrazné protiepidemiologické opatrenia.

Aj napriek obmedzeniam pripravilo Múzeum SNP na pripomienku povstania pestrý program. Ten tradične odštartovala oficiálna časť osláv s pietnou spomienkou za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov.

Ďalšie hodiny už lákali do areálu Múzea SNP širokú verejnosť. Protiepidemiologické opatrenia sa prejavili napríklad v kontrole a obmedzení počtu návštevníkov jednotlivých oddelených zón či súčasného počtu návštevníkov výstavných priestorov múzea. Samotné oslavy však výraznejšie neovplyvnili.

Okrem už tradičnej bezplatnej prehliadky Múzea SNP lákal do jeho areálu v sobotu pestrý kultúrny program osláv. V tom vystúpil na príklad Folklórny súbor Urpín či hudobníci Marián Greksa, Henry Tóth a Slavomír Repaský.

Banskobystričania sa mohli prizerať zoskoku parašutistov a v areáli múzea navštíviť partizánsku zemľanku s dobovým vojenským táborom. Pre verejnosť boli pripravené ukážky diaľkovo riadených modelov či statická prezentácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Oslavy SNP ukončil komponovaný multimediálny program pod názvom Vlčia stráž 2, v ktorom na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP vystúpili tanečné skupiny The Pastels, Čarovné ostrohy alebo spevák Lukáš Adamec.

Komponovaný program nadviazal na Vlčiu stráž 1, ktorá bola verejnosti predstavená počas 70-teho výročia SNP v roku 2014, pričom toto pokračovanie je z pohľadu múzea úvodom k vzdelávaciemu programu, určenému pre základné a stredné školy na Slovensku.