Vedenie letiska chce, aby zo Sliača lietali aspoň dve pravidelné linky. Posilniť sa majú aj zimné charterové lety.

Pri slávnostnom otvorení prestrihli pásku zástupcovia samosprávy, vedenia letiska a zhotoviteľa stavby.

Na letisku Sliač otvorili novú odletovú halu. Iba 152 dní potrebovala dodávateľská firma Mijas z Banskej Bystrice na dokončenie stavby. Nová odletová hala by mala dopomôcť k lepšiemu zvládaniu nárastu cestujúcich cez toto letisko. Súčasný terminál dokázal vybaviť naraz iba 200 pasažierov, po rekonštrukcii to je 300 a výhľadovo je možné rozšíriť kapacitu na 600 pasažierov.

„Možno si cestujúci v prvom momente zmeny ani neuvedomia, ale pre nás je to veľká výhoda. Nebudeme musieť tŕpnuť, či v reálnom čase 30 minút dokážeme pripraviť na odlet cestujúcich na dve lietadlá. Doteraz sme museli regulovať dohody s prepravcami tak, aby sme časy odletov držali od seba. Vybavením tohto terminálu môžeme fungovať bez regulácie, tak ako si to dohodnú cestovné kancelárie a prepravcovia,“ priblížil hlavné zmeny riaditeľ letiska Sliač Ľubomír Krupár.

Nová hala ponúka lepší komfort pre cestujúcich, k dispozícii je aj miestnosť pre mamičky s deťmi. Vedenie letiska chce, aby v budúcnosti lietali zo Sliača aj pravidelné linky. Príležitosť vidí hlavne v nízkonákladovej doprave.

Dohodnutá linka medzi Sliačom a Viedňou, ktorá mala začať toto leto lietať, síce padla kvôli krachu dopravcu, ale Vladimír Maňka, župan Banskobystrického samosprávneho kraja verí, že sa podarí nájsť alternatívneho prepravcu, ktorý zabezpečí pravidelné letecké spojenie stredného Slovenska so svetom. „Prebiehajú rokovania s našimi partnermi v Poľsku, kde sú už konkrétne ponuky, mali by to dať tento mesiac dokopy a potom vás budeme informovať. Samozrejme ale rokujeme s viacerými partnermi,“ povedal po slávnostnom otvorení predseda BBSK.

Veľmi pozitívne vníma otvorenie novej haly aj banskobystrický primátor Peter Gogola. „Letisko Sliač je našim partnerom v Oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko. Máme úprimnú radosť, že sa nášmu partnerovi darí, lebo toto vytvára ten synergický efekt, ktorý by sa mal prejaviť podporou a rozvojom cestovného ruchu,“ povedal primátor Banskej Bystrice. Čo sa týka pravidelnej linky zo Sliača aj vedenie mesta konzultuje so svojimi partnermi možnosť priameho spojenia so svetom. „Ja sám som iniciatívne rokoval v tejto záležitosti, aj s veľvyslancom Rakúska resp. obchodným radcom rakúskeho veľvyslanca. Hovorili sme o tom aj s našimi partnermi z Juhomoravského kraja, kde je letisko Brno, ktoré by tiež malo záujem stať sa súčastou spojenia viacerých menších letísk. Potenciál tu určite je, keďže lietanie už v Európe nie je vnímané ako doména bohatých, ale ako štandardný spôsob dopravy, ktorý umožňuje rýchle a bezpečné prepojenie,“ dodal na záver.