Tridsaťročnú tradíciu prvomájového podujatia Stretnutie generácií, ktoré otvára sezónu automobilových a motocyklových veteránov v Banskej Bystrici, prerušila v minulom roku koronakríza. V sobotu 1. mája sa však jazda veteránov opäť uskutočnila.

Tak ako každý rok, aj tohtoročná jazda bola venovaná spomienke na bývalých motocyklových pretekárov. Účastníci podujatia si uctili aj pamiatku vlani zosnulého Mariana Polónyho, dlhoročného zberateľa veteránov, ktorý spolu s ďalšími banskobystrickými nadšencami Stretnutie generácií dlhé roky organizoval.

Zároveň na ňom prezentoval svoju bohatú a vzácnu zbierku. Tá nechýbala ani na tohtoročnej prvomájovej spomienkovej jazde. Marianovi Polónymu ako aj Ivanovi Dedinovi, predsedovi Veterán klubu v Banskej Bystrici, bola udelená Cena primátora 2016 za záchranu kultúrneho dedičstva našich predkov a reprezentáciu mesta doma aj v zahraničí.

Otváranie sezóny automobilových a motocyklových veteránov sa tentoraz kvôli stále aktuálnym pandemickým opatreniam nekonalo v takom rozsahu ako po iné roky.  Prvomájová spomienková jazda veteránov viedla z areálu Slovenskej automobilovej dopravy (SAD) popri Mýte, cez Námestie Slobody a popri Hrone na Štiavničky, kde sa na chvíľu zastavila, aby sa všetci prítomní obdivovatelia veteránov mohli potešiť pohľadom unikátne historické „mašiny“.

Potom sa veterány vrátili späť do SAD, kde má sídlo Múzeum historických vozidiel aj banskobystrický Veterán klub, ktorý v roku 1992 založili bystrickí nadšenci historických vozidiel.