Najkrajšie jablká, ktoré sa na Fončorde našli, najchutnejšie jablčné koláče, zdravé jablčné šťavy, čaje a iné produkty, ale aj množstvo ďalších aktivít v duchu jesene a samozrejme sviežeho domáceho ovocia.

To všetko našli Fončorďania v piatok popoludní v priestoroch ZŠ Moskovská. V rámci prvého ročníka Rodinných jablkových hodov privítala jedáleň tejto školy najmenšie detičky, žiakov školy, ich rodičov i seniorov z neďalekého zariadenia pre seniorov Jeseň.

Podujatie organizované školou, Súkromným centrom voľného času Relaxáčik, Materskou školou na Tulskej ulici a občianskym združením Kompas prinieslo, okrem programu počas celého popoludnia a už spomenutých atrakcií pre deti, aj súťaže o najkrajšie jabĺčko a najlepší koláč. Tie piekli tak žiaci, celé triedy, ako aj šikovní rodičia. Porota sa nakoniec musela rozhodovať medzi takmer tridsiatimi koláčmi a najkrajšie jabĺčko vyberala spomedzi päťdesiatky prihlásených.