Nebolo to len krásne počasie, ktoré v sobotu vylákalo ľudí vonku, do prírody. Mnohí, s lopatami na pleciach, si to namierili do Parku pod Pamätníkom SNP vysádzať lipy. A sadilo sa aj v ďalších  lokalitách v meste.

Stromy, ktoré sú symbolom slovanstva, sa stali aj symbolom Slovenského národného povstania. A to vďaka projektu 75 líp k výročiu SNP, ktorý získal najviac hlasov v banskobystrickom Participatívnom rozpočte na rok 2019. A v sobotu 12. októbra, nastal čas lipy vysadiť. Ľudia hlasovali a ľudia prišli aj sadiť.

Ako nás informoval Vladimír Ivan, predseda Občianskeho združenia New Faces a zároveň autor projektu,  vysádzania líp sa zúčastnilo 75 tímov zložených z troch či štyroch, niekde aj piatich dobrovoľníkov. Počas dopoludnia vysadili pod Pamätníkom SNP pätnásť líp a na Triede SNP desať líp. Ďalšie lipy sú vysadené v Podlavicach, na Triede Hradca Králové,  na Oremburskej a Ulici Družby na Fončorde, na Bernolákovej v Radvani, Pieninskej, Strážovskej a Rudohorskej ulici na sídlisku Rudlová-Sásová. Do vysádzania sa zapojili školáci základných škôl v Radvani, na Triede SNP 20 aj na Spojovej ulici, ako aj banskobystrickí skauti.

Ruku k dielu pridal tiež primátor mesta Ján Nosko, viceprimátori Milan Lichý a Jakub Gajdošík, poslanci mestského zastupiteľstva a pomôcť prišiel aj Vlado Országh s dcérkou a ďalší. Nesporne obdivuhodný bol však najmä elán a pracovné nasadenie desiatok dobrovoľníkov, ktorí sadenice líp vkladali do zeme s láskou a vedomím, že budú nielen pripomínať povstaleckú históriu mesta, ale prinesú im a ďalším generáciám Banskobystričanov príjemný tieň, vôňu a liečivé účinky ich kvetov.

Peknú akciu a chuť do práce podporilo aj „babie leto“, atmosféra bola skvelá.