Sobotňajšiemu Otváraniu Banoša, ktoré sa stalo už tradičným štartovacím podujatím poľnohospodárskej sezóny v kraji, neprialo počasie. I tak ale podujatie prilákalo množstvo návštevníkov.

Bodaj by aj nie, veď ako často majú možnosť rodičia svojim deťom v bezprostrednej blízkosti sídliska Rudlová-Sásová ukázať množstvo rozličných druhov hospodárskych ale aj bežnejších domácich zvieratiek či prácu remeselníkov.

Starších opäť lákali najmä regionálne dobroty a tradičné jedlá. Nechýbala možnosť zakúpenia rozličných farmárskych produktov, ale na svoje si prišli aj tí, ktorí sa chceli čomusi priučiť. Viac ste sa mohli dozvedieť napríklad o takej výrobe pareníc, ale napríklad aj včelárskej práci.

Podujatie usporiadalo Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja v spolupráci s hostiteľskou Strednou odbornou školou Pod Banošom, občianskym združením Tradičná chuť regiónov a Mestom Banská Bystrica. Atmosféru podujatia zachytáva naša fotogaléria.