V sále Konzervatória J. L. Bellu sa predstavili speváci francúzskych piesní. V rámci celoslovenského finále súťažili speváci, speváčky a skupiny v troch kategóriách. Slávnostnú atmosféru podujatia podčiarkla prítomnosť francúzskeho veľvyslanca na Slovensku pána Jean-Marie Bruno.